Inspirationsindlæg om god ledelse - Find svaret i bogen som handler om god ledelse - Strategi, produktivitet og innovation

Denne bog ”Videre om strategi, produktivitet og innovation” er det tredje bind i en samlet fremstilling af de temaer og den inspiration som CfL har indsamlet i en aktuel kontekst. Dels fra de rådgivningsopgaver, som CfL løser. Dels med udgangspunkt i de ledelsestemaer og indikatorer som CfL løbende udvikler og undersøger i dialog med CfLs ca. 1000 medlemsvirksomheder.  

Bogen tager således udgangspunkt i praksis frem for teoribearbejdning og giver mange faglige greb for lederen, der vil Videre. Videre med at udvikle virksomheden. Videre med at forstå de dynamikker og tiltag, der skal skabe ”mere værdi for færre ressourcer”.