Inspirationsindlæg om god ledelse - Find svaret i bogen som handler om organisationsstruktur og præstationsmåling.

Denne bog udforer i en række korte artikler og casebeskrivelser fra CfLs medlemsvirksomheder opfattelsen af, at organisationsstruktur og præstationsmåling, som jo i høj grad sætter rammerne omkring medarbejderne, er noget som ”andre” skal tage sig af. Noget, der foregår før vi tager fat i vores ”rigtige” (ledelses)opgaver.

Bogen er delt i to. Første del er om de rammer, som organisationsstrukturen giver og anden del er om rammer, skabt af behovet for at måle præstation og resultater.