CfLs Forretningsbetingelser

Temamøder

Tilmeldingen er som udgangspunkt bindende. Eventuel afmelding skal ske skriftligt i henhold til nedenstående retningslinjer pr. e-mail til arrangementer@cfl.dk.

Afmelding

Indtil 14 dage før temamødet kan du gebyrfrit afmelde dig.

Ved afmelding senere end 14 dage før temamødet, beregnes et gebyr på 50 % af fakturabeløbet.

Giv din plads til din kollega

Det er en mulighed, at virksomheden gebyrfrit udskifter den tilmeldte deltager med en anden kvalificeret kandidat frem til 48 timer før arrangementets start.

I tilfælde af aflysning

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet i vores temamøder forbeholder vi os ret til at aflyse temamødet, f. eks. hvis det skønnes, at et for lavt deltagerantal betyder, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af temamødet.

Temamødets pris

Prisen inkluderer forplejning og deltagermaterialer. Prisen er ekskl. moms. Faktura fremsendes før temamødets start.

CfL forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for eventuelle trykfejl.