Bogen giver adgang til en praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler med udgangspunkt i funktionærernes ansættelsesvilkår og med fokus på de emner, vi erfaringsmæssigt ved, at HR-funktionen oftest stiller spørgsmål til.

Herudover indeholder bogen bl.a. en række paradigmer, der kan bruges til inspiration eller som tjekliste for virksomhedens egne standarddokumenter.

 

I e-bogen får du en juridisk gennemgang af en lang række emner, bl.a.:

 • Behandling af personoplysninger
 • Ansættelsesproceduren
 • Ansættelsesformer
 • Løn
 • Arbejdstid
 • Loyalitetspligten
 • Sygdom, ferie og andet fravær
 • Graviditet, barsel og adoptionslove
 • Ændringer i ansættelsesforholdet
 • Advarsl, opsigelse og bortvisning
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Opsigelser af større omfang
 • Opsigelse fra medarbejderen
 • Konkurrencebegrænsninger
 • Afregning af bonus mv.
 • G-dage
 • Dødsfald

Du får også konkrete skabeloner og eksempler:

 • Ansættelseskontrakt
 • Lægeerklæring
 • Ændring af ansættelsesvilkår
 • Advarsler
 • Opsigelsesskrivelser
 • Bortvisningsskrivelser
 • Kunde og konkurrenceklausuler
 • Tro- og loveerklæring - vedrørende betaling for G-dage

bog ansættelse fra start fra slut