Marthin Rosenkrantz Nielsen

Titel: Seniorrådgiver
Telefon: +45 51 54 41 29
Email: mrn@cfl.dk

Profil

Marthin har indgående erfaring som leder og konsulent med udvikling af de største velfærdsorganisationer – fra at identificere strategiske potentialer til at skabe den ønskede effekt gennem målrettet ledelse.

Som betroet rådgiver lægger Marthin vægt på tillidsskabende dialog, høj personlig integritet og et insisterende fokus på værdiskabelse.

Fokusområder

  • Ledelse af organisatoriske forandringer med høj kompleksitet
  • Ledersparring og strategisk rådgivning på alle organisationsniveauer
  • Ledelse i fagprofessionelle miljøer
  • Tværprofessionelt og tværorganisatorisk samarbejde
  • Styrkelse af organisationers handlekraft og udviklingsevne

Uddannelse

  • Cand.scient.soc. i Sociologi, Københavns Universitet
  • Proceskonsulentuddannelse, Rambøll Attractor
  • Konsulentuddannelse, Implement Consulting Group
  • Certificeringer: HBDI, SLII, Decision Styles, IPMA, PRINCE2, MSP

2019-2020: Kvalitets- og forbedringschef, Psykiatrisk Center København

2017-2019: Chef for Ledelse og Forandring, Region Hovedstaden, Center for HR

2014-2017: Partner og ledelsesrådgiver, Carve Consulting

2011-2014: Seniorkonsulent, Implement Consulting Group

2010-2011: Strategi- og innovationskonsulent, Københavns Kommune, Københavns Borgerservice

2008-2010: Forandringsagent, Rigspolitiet

2006-2008: Fuldmægtig, Rigsrevisionen, Afdelingen for større undersøgelser

2005-2006: Fuldmægtig, Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen