I april 2015 gæstede mere end 120 topledere CfL til en topledermiddag under overskriften ”The power of doubt”. Vi havde besøg af Michael Smets fra Saïd Business School, Oxford University, som har ledet et forskerteam, der har gennemført 150 dybdeinterviews af topledere fra  alle verdensdele. Der er ingen tvivl om, at toplederens rolle er under forandring. Bl.a. fordi at alt, det CEO'en siger, kan tweetes rundt om i verden, hvor det ikke handler om et ”enten eller” men om et ”både og”. Tillid kan blive svært at fastholde, da der er mange forskellige holdninger til, hvad der er det rigtige. Nøgleord som autenticitet, kommunikation og balance er kritiske for at udfylde rollen, og hvordan arbejder man så med det?

Vil du læse mere, kan du ganske frit bestille en infopakke, hvor såvel ovennævnte rapport som materiale om CfLs toplederprogrammer indgår