Inspiration til ledergruppens strategiarbejde

- få et inspirationsindlæg til brug for jeres kommende eller igangværende strategiarbejde

Strategisk lederskab og beredskab er afgørende faktorer for virksomhedens succes med at skabe værdi og realisere sit potentiale i en verden under konstant forandring

CfL tilbyder at give jeres ledergruppe et inspirationsoplæg baseret på et udvalgt koncentrat af CfLs erfaringer, modeller og værktøjer – med henblik på:

 • At give inspiration til det igangværende eller fremtidige strategiarbejde.   
 • At give bedre fælles forståelse og referenceramme for strategiarbejdet, samt de rammer og faktorer der kan påvirke dette.    
 • At blive mere bevidst om prioritering, håndtering og synliggørelse af strategiarbejdet i dagligdagen. 
 • At give indsigt i og forståelse for nogle konkrete værktøjer og modeller til brug for det videre arbejde.  
 • At skabe motivation for at arbejde mere systematisk og struktureret med strategiprocesser og værktøjer. CfL tilstræber, at skabe en dialogbaseret præsentationsform, hvor ledergruppens egne oplevelser og erfaringer inddrages i dialogen.

Indhold

Hvorfor strategisk lederskab og beredskab 

 • Kort overordnet begrebsopsamling og rammesætning – mission, vision & strategi

Overordnede rammer for strategiarbejdet

 • Udefra givne rammer og egne opsatte rammer
 • Interessenter – påvirkning, involvering og håndtering

Prioritering af strategiarbejdet

 • Hvilken plads og prioritering har det strategiske arbejde i dagligdagen og på årsplan?
 • Balancen mellem det kort og langsigtede fokus

Processer og værktøjer i strategiarbejdet

 • Hvilken systematik og struktur anvendes i det strategiske arbejde?
 • Eksempler på udvalgte modeller og værktøjer 
  • Strategisk diagnose / analyse 
  • Strategisk gearing / beredskab
  • Strategisk innovation / scenarier / forretningsmodeller
  • Strategisk eksekvering, mobilisering, implementering og opfølgning

Hvordan foregår det?

Som udgangspunkt kræves der ingen forudgående forberedelse fra jeres side – sørg blot for at booke CfL på det ønskede tidspunkt, hvor jeres ledergruppe kan samles.  

Målgruppe / deltagere

Ledergrupper med strategisk ansvar.

Praktisk information

Pris

Medlemmer: kr. 6.000,- / andre:  kr. 7.000,-
Prisen er ekskl. moms og transport

Varighed

2-3 timer - on site hos virksomheden eller hos CfL

Vi ser frem til at mødes med jer og bidrage til jeres fælles strategiske indsigt, indsats og fokus.

Tilmelding: Kontakt en af vores rådgivere; Bjarne Jacobsen, Ejner Jacobsen eller Henrik Graungaard.