CfLs forretningsbetingelser for Advanced Business Development

Lederudviklingsprogrammet Advanced Business Development

Tilmeldingen er bindende. Eventuel flytning skal ske skriftligt i henhold til nedenstående retningslinjer pr. e-mail til lederudvikling@cfl.dk.

Afmelding

Tilmeldingen er bindende. Dette gælder både deltagelse på hele forløbet eller enkelte moduler.

Flytning

Ved flytning af deltagelse til et senere forløb tillægges fakturabeløbet følgende administrationsgebyr:

Frem til 2 måneder før programstart: 10 %
Fra 1-2 måneder før programstart: 20 %
Mindre end 1 måned før programstart: 30 %

 

Giv din plads til din kollega

Det accepteres, at virksomheden udskifter den tilmeldte deltager med en anden kvalificeret kandidat frem til 30 dage før programstart, efter forhåndsgodkendelse af CfL.

I tilfælde af aflysning

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet i vores lederudviklingsprogrammer, forbeholder vi os ret til at aflyse forløb, f. eks. hvis det skønnes, at et for lavt deltagerantal betyder, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af lederudviklingsprogrammet. I så fald tilbyder vi en plads på det efterfølgende forløb.

CfL forbeholder sig ret til at aflyse i forbindelse med instruktørs sygdom eller lignende, herunder force majeure. I så fald vil CfL tilbyde, at kurset gennemføres på et senere tidspunkt, der aftales med kunden.

Hvis CfL tilbyder, at kurset gennemføres inden for rimelig tid, vil kunden ikke have misligholdelsesbeføjelser i anledning af aflysning.

Pris

Kursusprisen inkluderer undervisning, test, undervisningsmaterialer samt ophold og forplejning. Transport fra København i forbindelse med udlandsophold er også inkluderet. Prisen er ekskl. moms. Faktura fremsendes ca. tre måneder før programmets start.

CfL forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for eventuelle trykfejl.