CfL har et godt øje til de HR-professionelle, og anser dem for en væsentlig samarbejdspartner, når ledere og organisationer skal udvikles.

HR skaber værdi for virksomheden og hjælper med at rekruttere, understøtte og udvikle ledere og medarbejdere. Der er stor forskel på, om man arbejder med HR i små eller store virksomheder og afhængig af branche. Men fælles for alle HR-afdelinger er, at de skal sikre, at virksomheder og organisationer når deres fælles mål gennem rekruttering og personale- og forretningsudvikling. 

Vi tilrettelægger vores HR-forløb, så de matcher dine behov for udvikling af HR. Det er vigtigt for os, at du får det fulde udbytte af din udvikling for at sikre din organisations resultater.

 

HR er vigtig for fremtiden 

HR er en vigtig del af forretningen og organisationers udvikling mod fremtiden. Derfor er det vigtigt at have en stærk HR-afdeling, som kan løfte forskelligartede udfordringer som forretningsudvikling, HR-jura, rekruttering og vanskelige samtaler.

 

Redskaber, værktøjer og business partneren

Vi tilbyder blandt andet forskellige grene inden for HR.

HR-værktøjer: Konkrete værktøjskurser, som hver især giver indsigt og træning i fundamentale HR-funktioner indenfor for blandt andet HR-jura og den svære samtale

Testværktøjer: Autorisationskurser i erhvervspsykologiske værktøjer, som HR-professionelle har brug for, hvad enten der er tale om rekruttering, talentudvikling, samarbejde eller MUS.

HR Business Partneren: Et selvstændigt forløb, som giver dig kompetencer til at støtte ledelsen i eksekvering af strategier og til at bidrage mere markant til værdiskabelsen i din organisation.

 

Vi giver dig de bedste muligheder...

...for at skræddersy din egen eller din HR-afdelings kompetenceudvikling ved at vælge netop de HR-programmer, HR-værktøjer og testværktøjer, som matcher jeres opgaver og udfordringer.

 HR-kurser 2020

Udviklingsmuligheder for HR:

  • HR-programmer - forløb af lidt længere varighed fordelt på flere moduler. Giver bedre mulighed for at veksle mellem teori og praksis, og gør dig dermed i stand til at gå direkte hjem i egen organisation og tilføre værdi med det samme.
  • HR-værktøjer - giver indsigt og træning i fundamentale HR-funktioner indenfor f.eks. HR-jura eller den vanskelige samtale.
  • Testværktøjer - autorisationskurser i erhvervsprsykologiske redskaber, som HR-professionelle har brug for, hvad enten der er tale om rekruttering, talentudvikling, samarbejde eller mus.

 

Kontakt os meget gerne for sparring og rådgivning om din kompetenceudvikling eller fordyb dig i vores udbud af kurser og programmer til HR-professionelle på alle niveauer.