Medarbejdernes opmærksomhed er en knap ressource, og der er hård konkurrence mellem diverse funktioner i en virksomhed for at få alle involveret i forandringer og projekter. Så hvis ledere og HR-professionelle kan bidrage til at reducere antallet af opmærksomhedskrævende forandringer ved brug af adfærdsdesign, kan ressourcerne optimeres.

Ledere og HR-professionelle er i forvejen forandringsagenter, og vant til at designe og implementere store forandringer. Det er ofte ressourcekrævende og indebærer styregrupper, stakeholder-involvering, informations- og kommunikationskampagner og er et stort og vigtigt arbejde i at skabe inddragelse og ejerskab. Men nogle typer af forandringer implementeres mere elegant, hvis forandringsagenten har lavet forarbejde, indhentet stor forståelse for målgruppen og oversat forandringen til ønsket dagligdagsadfærd, og herved gjort det lettere at gøre det rigtige og/eller besværligt at gøre det ’man plejer’. 

På kurset får du:

Viden om

 • Kognitiv psykologi
 • Hjernens modus operandi
 • Unconscious biases
 • Vaner og automatpiloter
 • Forandringens genveje
 • Beslutningsteori

Redskaber til 

 • Design af en konkret forandring
 • Analyseværktøj af målgruppe
 • Strategioversættelse
 • Nudging
 • Effektfuld adfærdspåvirkning
 • Adfærdsanalyse

Du bliver bedre til at:

 • Oversætte forandringer til praktisk konkret adfærd
 • Nudge medarbejdere til at gøre det rigtige
 • Anvende din indsigt i mennesker 
 • Være en værdsat og uundværlig rådgiver af andre funktioner
 • Skabe reelle og vedvarende forandringer
 • Sætte klare mål at teste dine løsninger op imod

Din virksomheds udbytte:

 • Din virksomhed vil få udvidet forandringskapaciteten med henblik på en optimal ressourceudnyttelse. Adfærdsdesign som forandringsværktøj er et supplement eller erstatning for forandringsprocesser, som ellers er betydelig ressourcekrævende og kan i værste fald tilsidesætte andre forretningskritiske initiativer.
 • Din virksomhed vil tillige få et fælles sprog og fokus på at indsigt, forståelse og gode intentioner ikke nødvendigvis fører til ønsket adfærdsændringer, men at adfærdsændringer er et 'kapitel' og selvstændig disciplin for sig. Det er ikke nok at kommunikere purpose og forretningsstrategi, det skal ofte også oversættes til adfærd. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og HR-professionelle, hvadenten du arbejder i den offentlige eller private sektor.

Indhold

Forløbet vil være praktisk anlagt til design og gennemførelse af en konkret forandring, som en måde at arbejde med metoden og få ejerskab til adfærdsdesign. Du skal medbringe en konkret forandring, som du står overfor enten indenfor egen funktion eller en anden funktion. Vi arbejder med interaktiv læring og opretter bl.a. et idé-laboratorium, hvor man først afdækker de problematikker man gerne vil afhjælpe. Derefter arbejdes der specifikt med løsningsmodeller via adfærdsdesign, der er målrettet din specifikke udfordring.

Før start:

Deltagerne skal medbringe en case om en nærtstående forandring, som de er ansvarlige for at gennemføre. 

Modul 1: Hemmeligheden bag effektfuld adfærdspåvirkning

2 dage: Indføring i den teoretiske ramme bag adfærdsøkonomiske ’System 1’ og ’System 2’ tænkning, dagligdagsbeslutningsprocesser samt metodebeskrivelse af adfærdsdesign. Deltagernes forandringsprojekter scopes til konkret ønsket adfærd for specifik målgruppe.

Hjemmearbejde: Beskriv målgruppen, vaner og nuværende adfærdsmønstre. Hvad er de største forhindringer?

Modul 2: Forandringsagentens praktiske anvendelse til reel værdiskabelse og resourceoptimering

2 dage: Med afsæt i psykologien om hjernens opmærksomhedsspænd og ansporingsmekaniser oversættes deltagernes forandring fra abstrakte intentioner til ønsket adfærd med udgangspunkt i målgruppens eksisterende vaner. 

Hjemmearbejde: Igangsættelse af konkrete forandringstiltag og evaluering.

Opfølgningsdag

1 dag: Opfølgning, justering og videndeling.