Tilpas HR-funktionen til organisationens strategi og aktuelle situation

Venligst kontakt Helle Christrup for nye datoer

HR-funktion kan spille en afgørende rolle for de forretningsmæssige resultater idet HR-funktionen er tilpasset til at understøtte organisationens strategi og aktuelle situation.

Der kan både være tale om at opbygge en HR-organisation og at transformere en eksisterende HR-funktion (re-design).

Et afgørende element i enhver succesfuld virksomhed er en HR-funktion, der styrker de forretningsmæssige resultater. HR-funktionen skal således afspejle virksomhedens strategi samt de forretningsmæssige udfordringer, som f.eks. de globale, teknologiske, konkurrencemæssige og demografiske forandringer, der sker i markedet og samfundet.

I CfL har vi mange års erfaring i at hjælpe virksomheder og organisationer med at opbygge og vedligeholde velfungerende HR-funktioner, som giver værdi.

Udbytte

 Dit udbytte:

 • Du lærer metoder til analyse af forretningskonteksten og virksomhedens strategi i forhold til betydningen for HR
 • Du lærer en metode til identificering af kritiske organisatoriske kompetencer
 • Du lærer om HR-design, herunder udvikling af HR-organisation, HR-praksisser og HR-medarbejdere
 • Du får præsenteret metoder til HR-design inkl. High-Impact HR Operating Model
 • Du lærer om re-design af HR-funktionen, herunder transformationsprocessen
 • Du lærer om en metode til implementering og opfølgning gennem HR transformationens 5-trins model
 • Du får styrket dit netværk med andre HR-professionelle

Virksomhedens udbytte:

 • Virksomheden får styrket sin anvendelse af HR-funktionen gennem tilpasning til virksomhedens aktuelle situation og strategi
 • Virksomheden får forbedret rammerne for at anvende de menneskelige ressourcer i virksomheden og derved styrket den forretningsmæssige resultatskabelse
 • Virksomhedens omdømme som arbejdsplads styrkes i kampen de dygtigste HR-professionelle om bord

Indhold og form

Kurset gennemføres som en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg, præsentation af metoder og praktiske eksempler, øvelser i grupper samt arbejde på dine egne OD udfordringer i din virksomhed.

Du vil før kurset skulle udarbejde:

 • En kort beskrivelse af jeres nuværende HR-organisering (ca. ½ side), send den til os senest 4 dage før kurset
 • En kort beskrivelse af de vigtigste strategiske initiativer, som din organisation er i færd med eller står foran at realisere + et par initiativer/idéer, du selv mener, kunne være relevante at implementere i forhold til organiseringen af jeres HR-funktion

Under modulet:

 • Præsentation og forventninger
 • Metoder til analyse af forretningskontekst og virksomhedens strategi ift. betydningen for HR
 • Identificering af kritiske organisatoriske kompetencer
 • HR-design; udvikling af HR-organisation, HR-praksisser og HR-medarbejdere. Præsentation af High-Impact HR Operating Model
 • Mulighed for at arbejde med udvikling af egen HR-funktion og få sparring fra øvrige deltagere og CfL’s eksperter
 • Re-design af HR-funktionen, herunder transformationsprocessen
 • Implementering og opfølgning gennem HR transformationens 5-trins model

Målgruppe

Deltagere på kurset Kurset er generelt målrettet alle HR-professionelle. Særligt HR-direktører/-chefer og  HR Business Partnere vil kunne drage fordel af kurset i deres virke med at organisere HR-funktionen, så den understøtter virksomhedens aktuelle situation og strategi.

Næste skridt

Kurset er en del af CfLs HR Camp – Konkrete værktøjskurser, som giver dig mulighed for at sammensætte din udvikling med lige netop de HR temaer, der fylder mest i din hverdag. Læs mere nedenfor eller kontakt os for sparring om, hvilke HR kurser der er mest relevant for dig eller din HR afdeling. Der er rabat ved køb af flere kurser under HR Camp.