Venligst kontakt Christrup for nye datoer

 

En af udfordringerne i HR er at kunne sandsynliggøre og dokumentere den økonomiske effekt på bundlinjen. HR skal derfor besidde kompetencer, som gør, at de HR professionelle arbejder med HR-aktiviteter i en strategisk sammenhæng, og sikre at der arbejdes med organisationsanalyser og konkrete beregninger af den økonomiske værdi af HR-aktiviteterne.

I CfL har vi solid erfaring med at hjælpe virksomheder og organisationer med at udvikle deres HR-professionelle, herunder kompetencer inden for HR Value Proposition. Virksomhedens udbytte er blandt andet et udvidet beslutningsgrundlag gennem værdsættelse af HR-aktiviteter og en øget gennemsigtighed i HR-arbejdet og værdien heraf.

Udbytte

Dit udbytte:

 • Du lærer metoder til at udarbejde organisationsanalyser og til at beregne konkret økonomisk værdi af HR-initiativer og HR’s indsats
 • Du arbejder med din virksomheds egne HR-initiativer og kan samtidig trække på viden og erfaringer fra de øvrige deltagere og CfL’s eksperter
 • Du lærer en metode til at argumentere for HR-aktiviteter i forhold til direktioner, ledergrupper og chefer
 • Du får input til, hvilke nøgletal, der er vigtige for dig at kende
 • Du får styrket dit netværk med andre HR-professionelle.

Virksomhedens udbytte:

 • Virksomheden får udvidet beslutningsgrundlaget gennem konkrete organisationsanalyser og værdisættelse af HR-aktiviteter
 • Virksomheden får øget gennemsigtighed i HR-arbejdet og værdien heraf
 • Virksomhedens HR-professionelle får øget deres kompetencer i forhold til at koble virksomhedens strategi og HR sammen

Indhold og form

Kurset gennemføres som en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg, præsentation af metoder, praktiske eksempler på måling af HR-aktiviteter, øvelser i grupper samt arbejde med HR-aktivitet (-er) fra egen virksomhed.

Du vil før kurset skulle udarbejde:

 • En kort beskrivelse af mindst ét aktuelt HR-initiativ (ca. ½ side), send den til os senest 4 dage før kurset
 • En kort beskrivelse af de vigtigste strategiske initiativer, som din organisation er i færd med eller står foran at realisere + et par initiativer, du selv mener, kunne være relevante at implementere

Under modulet:

 • Præsentation og forventninger
 • HR’s rolle i den strategiske proces
 • Introduktion til lønsomheds-begrebet
 • Metoder til organisationsanalyse og anvendelse i praksis
 • Praktiske eksempler og øvelser i at beregne værdi af HR-initiativer
 • Arbejde med HR-initiativ fra egen organisation, herunder organisationsanalyse og beregninger af ROI
 • En metode (præsentationsteknik) til formidling af organisationsanalyse, beregninger mv. til ledelsen

Målgruppe

Deltagere på kurset er generelt målrettet HR-professionelle. Særligt HR-direktører/-chefer, HR Business Partnere og HR-udviklingskonsulenter vil kunne drage fordel af kurset i deres daglige omgang med forretningen.

Næste skridt

Kurset er en del af CfLs HR Camp – Konkrete værktøjskurser, som giver dig mulighed for at sammensætte din udvikling med lige netop de HR temaer, der fylder mest i din hverdag. Læs mere nedenfor eller kontakt os for sparring om, hvilke HR kurser der er mest relevant for dig eller din HR afdeling. Der er rabat ved køb af flere kurser under HR Camp.