Venligst kontakt Helle Christrup for nye datoer

Formål

Der bliver brugt mange ressourcer på at vinde kampen om at få de rigtige folk tiltrukket og ansat. Onboarding har ofte ikke samme fokus, selv om arbejdet med at integrere nye medarbejdere kan sætte et direkte aftryk på bundlinjen.

Med CfL’s direkte tilgang får virksomhederne både on-boardet nye medarbejdere og trænet deres ledere med det faglige ansvar i at onboarde og løfte deres medarbejdere til et højt niveau af både kompetencer og engagement. Større loyalitet, stærkere engagement, bedre fastholdelse og ikke mindst kortere tid fra første arbejdsdag til fuld performance er nogle af de gevinster, der kan høstes ved at udføre onboarding rigtigt.

Udbytte

Dit udbytte:

 • Du lærer at designe og implementere et effektivt Onboarding program. Hvordan gør vi det konkret, og hvad har vi brug for?
 • Du arbejder med Onboarding udfordringerne fra din egen virksomhed
 • Du lærer at arbejde med Onboarding under særlige forhold, f.eks. Onboarding af ledere og Onboarding af vikarer, konsulenter og lignende
 • Du lærer at arbejde med træning af ledere og HR i Onboardingtankegangen og onboardingaktiviteter
 • Du får styrket dit netværk med andre HR-professionelle

Virksomhedens udbytte:

 • Virksomheden får styrket sin Onboarding af nye medarbejdere og opnår derved en højere effektivitet
 • Virksomheden får forbedret sin evne til at fastholde medarbejdere og et øget engagement
 • Virksomhedens omdømme som arbejdsplads styrkes i kampen om at få de bedste medarbejdere om bord

Indhold og form

Kurset gennemføres som en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg, præsentation af metoder og praktiske eksempler, øvelser i grupper samt arbejde på dit eget onboarding-projekt fra virksomheden.

Du vil før kurset skulle udarbejde:

 • En kort beskrivelse af jeres Onboarding udfordringer (ca. ½ side), send den til os senest 4 dage før kurset
 • En kort beskrivelse af de vigtigste strategiske initiativer som din organisation er i færd med eller står foran at realisere + et par initiativer, du selv mener, kunne være relevante at implementere i rammen af Onboarding

Under modulet:

 • Præsentation og forventninger
 • Arbejde med at definere jeres virksomheds Onboarding ambition
 • Identificere Onboarding aktiviteter for følgende temaer: velkomst, information, læring, support og output
 • Identificere Onboarding ressourcer, herunder personlige, ledelsesmæssige og organisationsressourcer
 • Udarbejdelse af Onboardingplan for jeres virksomhed
 • Ledelse af Onboarding gennem Situationsbestemt Ledelse® II (SLII)
 • Coaching af lederne
 • Løbende monitorering og evaluering af Onboarding programmet

Målgruppe

Kurset er generelt målrettet alle HR-professionelle. Særligt HR-direktører/-chefer, HR Business Partnere, HR-udviklingskonsulenter samt rekrutteringsmedarbejdere vil kunne drage fordel af kurset i deres daglige arbejde med at få nye medarbejdere hurtigt og effektivt om bord i virksomheden.

Næste skridt

Kurset er en del af CfLs HR Camp – Konkrete værktøjskurser, som giver dig mulighed for at sammensætte din udvikling med lige netop de HR temaer, der fylder mest i din hverdag. Læs mere nedenfor eller kontakt os for sparring om, hvilke HR kurser der er mest relevante for dig eller din HR afdeling. Der er rabat ved køb af flere kurser under HR Camp.