Venligst kontakt Christrup for nye datoer

Performance Management (PM) er en ledelsesdisciplin og en systematik til at sætte mål, monitorere og lede resultatorienteret. PM kan inkludere en kobling til bonus/resultatløn samt til organisationens talent management arbejde.

PM kan, når det er godt sat op og ledt, hjælpe virksomhederne med målrettet at eksekvere. God PM kan sikre et globalt helhedsperspektiv i virksomheden samtidig med at medarbejderne oplever deres indsats anerkendt og deres talent udfoldet.

Desværre peger erfaringerne fra mange års praksis med PM på en del negative effekter. I mange virksomheder forstærker PM suboptimering og manglende ansvar for helheden. Ligesom komplekse løsninger og de opgaver, der ikke entydigt falder indenfor afdelingens eller den enkelte medarbejders mål risikerer helt at blive tabt på gulvet.

Udbytte

Dit udbytte:

 • Du bliver bevidst om HR’s rolle og funktion i tilvejebringelsen af den gode Performance Management
 • Du bliver i stand til at rådgive ledelsen bedre i både design og opfølgning på Performance Management
 • Du får en indgående forståelse for de reelle motivationsfaktorer for medarbejdere og ledere og hvilke der trækker i den modsatte retning

Virksomhedens udbytte:

 • Performance Management setuppet efterses og forbedres
 • Ledelsesopgaven i performance styrkes mod bedre motivation og bedre performance
 • Virksomhedens team på Performance Management styrkes og skærpes

Indhold og form

Vi arbejder ud fra, at PM er mere end et system. Det er en proces med stort fokus på formål, design og ønsker til organisationens performanceparametre, såvel som planlægning og eksekvering af opfølgningsaktiviteter, der synkroniseres med organisationens andre strukturelle udviklingsaktiviteter.

Du vil før kurset skulle udarbejde:

 • En beskrivelse af jeres eksisterende Performance Managementstrategi. Hvad måler i? Hvorfor? Hvornår? Og hvad bruger i resultaterne til?
 • En beskrivelse af sammenhængen mellem virksomhedens strategi, ledelsesfilosofi og jeres Performance Management system 

Under modulet

Vi arbejder i tre sprints – Design, System og Anvendelse. Emnerne omfatter bl.a.:

Design:

 • Hvordan tilrettelægges balancen mellem objektive tal og subjektive ledelsesevalueringer af performance? 
 • Hvad er ledernes og medarbejdernes råderum, ansvar og beslutningskompetence?
 • Hvilke mål driver bedst helhedens performance?

System:

 • Definition af mål og målemetode
 • Governancestruktur omkring strategiske performancemål
 • Vurdering af effektparametre og indbyrdes afhængigheder

Anvendelse:

 • Performancemål i den løbende dialog mellem leder og medarbejdere
 • 'Regler’ og retningslinjer for offentliggørelse – gennemsigtighed og kommunikation
 • Relation til incitamentssystemet – bonus, forfremmelser, talentudvikling mv.

Målgruppe

Kurset er generelt målrettet HR-professionelle. Særligt HR-direktører/-chefer og HR Business Partnere vil kunne drage fordel af kurset i deres virke med at organisere HR-funktionen, så den understøtter virksomhedens aktuelle situation og strategi. Men også ledere af medarbejdere vil få udbytte af dagen.

Næste skridt

Kurset er en del af CfLs HR Camp – Konkrete værktøjskurser, som giver dig mulighed for at sammensætte din udvikling med lige netop de HR temaer, der fylder mest i din hverdag. Læs mere nedenfor eller kontakt os for sparring om, hvilke HR kurser der er mest relevant for dig eller din HR afdeling. Der er rabat ved køb af flere kurser under HR Camp.