Coaching er en ledelsesmæssig færdighed, der differentierer den gode leder fra andre ledere.

Som leder er man ofte tilbøjelig til at komme med løsningen på den udfordring medarbejderen har, i stedet for at have en coachende tilgang.

I den coachende tilgang er lederen spørgende, nysgerrig og hjælper medarbejderen til selv at komme med løsning på udfordringen. Denne indfaldsvinkel hjælper medarbejderen til udvikling, vækst og læring, og derudover en følelse af at blive bedre til sit arbejde, både på den korte og den lange bane.

coaching essentials 1

Det at kunne løse sine udfordringer selv – uafhængigt af kollegaer eller ledere – det giver energi og drive. Og virksomheden vil opleve en effektivitet, som kan måles på resultatet.

coaching essentials 2

Coaching Essentials er struktureret, så du kan undervise i det både virtuelt og som klasseundervisning. Det er af en dags varighed og på engelsk. 

Pris: Faciliterings materiale kr. 5.000,-. Efterfølgende deltagermaterialer kr. 1.200,- pr. deltager. Minimumskøb er 10 stk. Priserne er eksklusive moms. 

Hvordan kommer du i gang?

Du sender en mail til kompetence@cfl.dk hvor du angiver at du gerne vil facilitere i Coaching Essentials. Faciliteringssættet koster kr. 5.000,- ex moms og er personligt.