Konflikter er umulige at undgå. Forsøger vi at undvige konflikter, kan det paradoksalt nok være med til at eskalere dem, så de går i hårdknude.
Uløste konflikter skaber stress og barrierer mellem mennesker. De er skadelige for den enkelte og dyre for virksomheden.

Kurset giver dig solid baggrundsviden om konflikter, øger dit beredskab og gør dig handlekraftig i forhold til forskellige konflikttyper.

CFL_certifikat -logo _neg Konflikthåndtering indgår i CfL Leadership Certificate

Dit udbytte af et kursus i Konflikthåndtering

Du får en skærpet forståelse for forskellige konflikttyper og lærer at håndtere konflikter målrettet og hensigtsmæssigt. Du træner endvidere din evne til at gå proaktivt ind i konflikter og tage din del af ansvaret for at løse dem.

Indholdet på kurset i Konflikthåndtering

Vi arbejder med konflikttrappen, konflikthåndteringsstile – herunder din egen personlige stil – ikkevoldelig kommunikation, kommunikationsmodellen, feedback, vanskelige samtaler og mediation samt en 5-trins guide til konflikthåndtering.

På kurset  skelner vi mellem tre forskellige tilgange til konflikter og træner konflikthåndtering i forhold til:

  • Samarbejde
    Løsning af konflikt mellem to personer, hvoraf du selv er den ene part
  • Den vanskelige samtale
    Adressering af uhensigtsmæssig adfærd fra leder til medarbejder med krav om forbedring
  • Mediation
    Uvildig og neutral løsningsfacilitator eller tredjepart i andres konflikt

Hvordan forløber kurset?

Kurset er en vekselvirkning mellem teori og træning af forskellige værktøjer til konflikthåndtering, hvor du tester og udvikler din evne til at gå konstruktivt ind i konflikter. Gennem diskussioner og situationsspil i mindre grupper får du feedback fra de øvrige deltagere. Deltagernes egne erfaringer med konflikter indgår i træningen.

Deltagerne udtaler

På kurset fik vi mulighed for at tage fat på konkrete problemstillinger fra vores hverdag. Netop dét, at vi brugte vores egne eksempler, gjorde kurset nærværende og meget brugbart, idet jeg kunne gå direkte fra kurset og anvende min nye viden i praksis. Antallet af kursusdeltagere var desuden medvirkende til, at det var muligt at gå i dybden med nogle af de interessante scenarier. Kursets underviser var meget velfunderet i forhold til det teoretiske, og var ligeledes god til at styre 'processerne' i den ønskede retning. Derudover havde underviser konkrete eksempler på konfliktløsning, hvilket gjorde kurset meget brugbart og interessant.

Susan Byriel, Forsvarskommandoen

Deltagere på CfLs kursus i Konflikthåndtering

Ledere, specialister og HR-medarbejdere, som ønsker at forstå egne og andres konfliktmønstre og lære metoder til løsning af konflikter på en positiv og konstruktiv måde.

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: Vattenfall A/S, Danmarks Medie- og Journalistikhøjskole, Vejdirektoratet, GE Money Bank og Forsvarskommandoen.

Kursusmaterialer