Konflikter er umulige at undgå, men med de rette værktøjer, kan de bruges konstruktivt. Konflikter kan være udviklende både for den enkelte medarbejder og for virksomheden.

Kurset bygger på, at uenighed er et grundvilkår i samarbejde, at menneskers personligheder er med til at skabe konflikter, og at der ikke findes én opskrift på det gode samarbejde. Derfor giver kurset dig en god forståelse for, hvorfor andre mennesker agerer og reagerer, som de gør.

Udbydes i samarbejde med Djøf djøfEfter kurset kan du bygge videre på dine styrker, blive bedre til at håndtere konflikter og forbedre kvaliteten af dine samarbejdsrelationer. Du føler et naturligt medansvar i alle sammenhænge, og du bryder mønstre, når du bliver fanget i konflikter.

 

Dit udbytte af et kursus i Konflikthåndtering

På kurset får du:

 • Viden og værktøjer til at forstå og håndtere konflikter
 • Forståelse for psykologien og dynamikken i konflikter og samarbejde
 • Værktøjer til analyse af konflikter
 • Større selvindsigt i egne styrker
 • Indblik i faldgruber i samarbejde og konkrete konflikter
 • En styrkelse af dine evner til at indgå i et konstruktivt samarbejde
 • Forbedring af din personlige konflikthåndtering

 

Hvem henvender kurset sig til?

Som leder eller medarbejder vil du have værktøjer til at indgå i konstruktivt samarbejde, og du vil forbedre din evne til konflikthåndtering.

Du ønsker en større forståelse af egne styrker, og hvorfor mennesker agerer og reagerer, som de gør.

 

Indholdet på kurset i Konflikthåndtering

Kurset veksler mellem oplæg og arbejde med holdets problemstillinger, så du får prøvet teori og metoder af, samtidig med at du får inspiration og hjælp til konkrete konflikter og problemstillinger. Din træning tager udgangspunkt i de udfordringer, du møder i dine relationer, i dit samarbejde og i konfliktsituationer. Undervisningen bruger cases til at belyse emnerne og giver input og inspiration til håndtering af dem.

Du skal derfor være villig til at dele dine erfaringer og udfordringer med holdet. Holdet laver aftaler om fortrolighed, og du vælger selv, hvor meget du vil dele af indholdet af dine cases.

Som afrunding på kurset arbejder du med, hvordan du kan bruge teorier og metoder i din hverdag.

Dag 1:

Kursets første dag giver dig generel viden om konflikter, og du får en introduktion til redskaber til konflikthåndtering.

Dagen giver dig:

 • Et psykologisk kig på det samarbejdende menneske
 • Konfliktens psykologi og mønstre
 • Træning i konkrete redskaber til konflikthåndtering
 • Konkrete idéer til dine problemstillinger i din arbejdshverdag.

Dag 2

Andendagen giver dig mere viden om, hvordan forskellige personlighedstyper spiller sammen i samarbejde og konflikt. Du lærer at forstå din egen rolle i konflikter, og hvad du selv bidrager med i de relationer, du er en del af.

Dagen giver dig:

 • Værktøj til at vurdere konfliktniveau – med-, mod- og passpiller-relationer
 • Viden om kropssprog, og hvordan du er en medspiller
 • Redskaber til at spotte mønstre, så du kan ændre på din egen og andres adfærd
 • Konkrete idéer og sparring på din medbragte case
 • Mulighed for at hjælpe andre og lære af andres erfaringer

 

Deltagerne udtaler

På kurset fik vi mulighed for at tage fat på konkrete problemstillinger fra vores hverdag. Netop dét, at vi brugte vores egne eksempler, gjorde kurset nærværende og meget brugbart, idet jeg kunne gå direkte fra kurset og anvende min nye viden i praksis. Antallet af kursusdeltagere var desuden medvirkende til, at det var muligt at gå i dybden med nogle af de interessante scenarier. Kursets underviser var meget velfunderet i forhold til det teoretiske, og var ligeledes god til at styre 'processerne' i den ønskede retning. Derudover havde underviser konkrete eksempler på konfliktløsning, hvilket gjorde kurset meget brugbart og interessant.

Susan Byriel, Forsvarskommandoen

 

Konflikthåndtering kort fortalt 

Når man arbejder målrettet med konflikthåndtering, har man fokus på det positive i konflikten frem for det negative. Selvom det umiddelbart kan virke mest behageligt at undvige konflikter, kan det paradoksalt nok være med til at eskalere dem, så de går i hårdknude.

I konflikthåndtering fokuserer man på at lære af konflikten og få udfordringerne vendt til noget positivt. Det handler altså om at vende konflikten til en læringsproces for de involverede parter. På den måde kan en konflikt være med til at styrke og opbygge en relation i stedet for at nedbryde den.  

En grundviden om håndtering af konflikter, kan være med til at sikre, at konflikter forbliver på et minimum og ikke eskalerer. Basisviden om, hvordan konflikter opstår og eventuelt ens egen andel i konflikten, kan give redskaber til at håndtere den bedst muligt. Og i sidste ende måske løse konflikten.

 

Hvorfor arbejde med konflikthåndtering?

Som mennesker er vi afhængige af, at vores relationer fungerer og er gavnlige for os og selvom om man kan gøre meget for at forebygge konflikter, vil de kunne opstå i alle relationer.
Opstår konflikten på arbejdspladsen, kan det både være usundt for den enkelte medarbejder, for stemningen på arbejdspladsen og i sidste ende for virksomheden.  Derfor er det vigtigt at have en solid viden om konflikter, konflikthåndtering og ens egen rolle i konflikter.


Konflikter på arbejdspladsen

For den enkelte medarbejder er konflikter ofte forbundet med stor frustration, ligesom det kan skabe grundlag for stress, manglende motivation og barrierer mellem kolleger eller teams. Er en konflikt langvarig, eller med mange involverede parter, kan det i sidste ende betyde dårligt arbejdsmiljø og manglende resultater for virksomheden.


Årsager til konflikter

Der kan være mange årsager til konflikter på arbejdspladsen, både personlige og organisatoriske. Af mere almindelige årsager nævnes:

Organisatoriske årsager:

•    Uklarhed om samarbejde
•    Manglende forventningsafstemning i forhold til roller og ansvar
•    Mangel på ressourcer som f.eks. udstyr og faciliteter
•    Manglende eller dårlig organisationsstruktur
•    Dårlig ledelse

Personlige årsager:

•    Uoverensstemmelse mellem egne og andres værdier
•    Personlige udfordringer, f.eks. manglende selvværd mm.
•    Misforståelser
•    Manglende tillid


Oftest bygger konflikter på misforståelser. Frem for at forholde sig konstruktivt til, hvordan man løser en given opgave, har man for meget fokus på egne holdninger og værdier. Man fokuserer måske endda i højere grad på tidligere negative episoder end essensen i den egentlige konflikt.


Typer af konflikter


Konflikter på arbejdspladsen kan opstå på flere niveauer. Alt afhængigt af hvilken type konflikt der er tale om, er der forskellige måde at håndtere den på. Overordnet set kan man tale om tre typer konflikter på en arbejdsplads:

 • Konflikter mellem individer
 • Konflikter mellem forskellige teams
 • Konflikter internt i en gruppe

Kursusmaterialer