Konflikter er umulige at undgå, men med de rette værktøjer, kan de bruges konstruktivt. Konflikter kan være udviklende både for den enkelte medarbejder og for virksomheden.

Kurset giver dig solid baggrundsviden om konflikter, øger dit beredskab og gør dig handlekraftig i forhold til forskellige konflikttyper.

CFL_certifikat -logo _neg Konflikthåndtering indgår i CfL Leadership Certificate


Konflikthåndtering kort fortalt 

Når man arbejder målrettet med konflikthåndtering, har man fokus på det positive i konflikten frem for det negative. Selvom det umiddelbart kan virke mest behageligt at undvige konflikter, kan det paradoksalt nok være med til at eskalere dem, så de går i hårdknude.

I konflikthåndtering fokuserer man på at lære af konflikten og få udfordringerne vendt til noget positivt. Det handler altså om at vende konflikten til en læringsproces for de involverede parter. På den måde kan en konflikt være med til at styrke og opbygge en relation i stedet for at nedbryde den.  

En grundviden om håndtering af konflikter, kan være med til at sikre, at konflikter forbliver på et minimum og ikke eskalerer. Basisviden om, hvordan konflikter opstår og eventuelt ens egen andel i konflikten, kan give redskaber til at håndtere den bedst muligt. Og i sidste ende måske løse konflikten.


Kursus i konflikthåndtering

Kurset giver dig både solid baggrundsviden om konflikter, øger dit beredskab i forhold til at håndtere konflikter og gør dig handlekraftig over for forskellige konflikttyper. Vi tager udgangspunkt i konkrete eksempler fra kursusdeltagernes hverdag. 

 

Dit udbytte af et kursus i Konflikthåndtering

Då går hjem med en skærpet forståelse for forskellige konflikttyper og viden om hvordan du håndterer konflikter målrettet og hensigtsmæssigt.

Helt konkret lærer du:

 • Hvad din egen rolle er i en konflikt
 • Om forskellige konfliktmønstre
 • At træne din evne til at gå proaktivt ind i en konflikt
 • At tage din del af ansvaret for at løse en konflikt
 • Metoder til løsning af konflikter på en positiv og konstruktiv måde

 

Indholdet på kurset i Konflikthåndtering 

På kurset vil vi arbejde med forskellige værktøjer og teorier om konflikter og konflikthåndtering: 

Vi arbejder blandt andet med:

 • Konflikttrappen
 • Konflikthåndteringsstile (herunder din egen personlige stil)
 • Ikkevoldelig kommunikation
 • Kommunikationsmodellen
 • Feedback
 • Den vanskelige samtale
 • Mediation

Derudover arbejder vi med en 5-trinsguide til konflikthåndtering, der giver dig konkrete handlemuligheder i en konfliktsituation.

 

3 måder at håndtere konflikter på

Der er flere måder at håndtere konflikter på. På CfL’s kursus i konflikthåndtering tager vi udgangspunkt i tre forskellige tilgange til konflikter og træner konflikthåndtering i forhold til:

 • Samarbejde
  Løsning af konflikt mellem to personer, hvoraf du selv er den ene part
 • Den vanskelige samtale
  Adressering af uhensigtsmæssig adfærd fra leder til medarbejder med krav om forbedring
 • Mediation
  Uvildig og neutral løsningsfacilitator eller tredjepart i andres konflikt

 

Hvordan forløber kurset?

Kurset er en vekselvirkning mellem teori og træning af forskellige værktøjer til konflikthåndtering, hvor du tester og udvikler din evne til at gå konstruktivt ind i konflikter. Gennem diskussioner og situationsspil i mindre grupper får du feedback fra de øvrige deltagere. Deltagernes egne erfaringer med konflikter indgår i træningen.

Deltagerne udtaler

På kurset fik vi mulighed for at tage fat på konkrete problemstillinger fra vores hverdag. Netop dét, at vi brugte vores egne eksempler, gjorde kurset nærværende og meget brugbart, idet jeg kunne gå direkte fra kurset og anvende min nye viden i praksis. Antallet af kursusdeltagere var desuden medvirkende til, at det var muligt at gå i dybden med nogle af de interessante scenarier. Kursets underviser var meget velfunderet i forhold til det teoretiske, og var ligeledes god til at styre 'processerne' i den ønskede retning. Derudover havde underviser konkrete eksempler på konfliktløsning, hvilket gjorde kurset meget brugbart og interessant.

Susan Byriel, Forsvarskommandoen

 

Hvem henvender kurset i Konflikthåndtering sig til?

Kurset er både for ledere, specialister og HR-medarbejdere, der ønsker at få en bedre forståelse for uoverensstemmelser og konflikthåndtering på arbejdspladsen.

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder:

 • Vattenfall A/S
 • Danmarks Medie- og Journalistikhøjskole
 • Vejdirektoratet
 • GE Money Bank
 • Forsvarskommandoen

 

Praktiske oplysninger om kurset i Konflikthåndtering 

Kurset er både for medlemmer af CfL og ikke-medlemmer. Som medlem får du rabat på kurset.

Medlemmer: 9.300 kr. / Andre: 10.900 kr. (ex. moms)

Adresse: Kurset afholdes i København hos CfL som eksternat.Vi afholder løbende kurser. Se datoerne her: [Link til datoer]

Er du i tvivl om, et kursus i konflikthåndtering er noget for dig? Så kontakt vores seniorrådgiver Susanne Hommelgaard. tlf.: +45 3348 8866 mail: suh@cfl.dkKurset Konflikthåndtering indgår i CfL Leadership Certificate

 

Hvorfor arbejde med konflikthåndtering?

Som mennesker er vi afhængige af, at vores relationer fungerer og er gavnlige for os og selvom om man kan gøre meget for at forebygge konflikter, vil de kunne opstå i alle relationer.
Opstår konflikten på arbejdspladsen, kan det både være usundt for den enkelte medarbejder, for stemningen på arbejdspladsen og i sidste ende for virksomheden.  Derfor er det vigtigt at have en solid viden om konflikter, konflikthåndtering og ens egen rolle i konflikter.

 


Konflikter på arbejdspladsen

For den enkelte medarbejder er konflikter ofte forbundet med stor frustration, ligesom det kan skabe grundlag for stress, manglende motivation og barrierer mellem kolleger eller teams. Er en konflikt langvarig, eller med mange involverede parter, kan det i sidste ende betyde dårligt arbejdsmiljø og manglende resultater for virksomheden.


Årsager til konflikter

Der kan være mange årsager til konflikter på arbejdspladsen, både personlige og organisatoriske. Af mere almindelige årsager nævnes:

Organisatoriske årsager:

•    Uklarhed om samarbejde
•    Manglende forventningsafstemning i forhold til roller og ansvar
•    Mangel på ressourcer som f.eks. udstyr og faciliteter
•    Manglende eller dårlig organisationsstruktur
•    Dårlig ledelse

Personlige årsager:

•    Uoverensstemmelse mellem egne og andres værdier
•    Personlige udfordringer, f.eks. manglende selvværd mm.
•    Misforståelser
•    Manglende tillid


Oftest bygger konflikter på misforståelser. Frem for at forholde sig konstruktivt til, hvordan man løser en given opgave, har man for meget fokus på egne holdninger og værdier. Man fokuserer måske endda i højere grad på tidligere negative episoder end essensen i den egentlige konflikt.


Typer af konflikter


Konflikter på arbejdspladsen kan opstå på flere niveauer. Alt afhængigt af hvilken type konflikt der er tale om, er der forskellige måde at håndtere den på. Overordnet set kan man tale om tre typer konflikter på en arbejdsplads:

 • Konflikter mellem individer
 • Konflikter mellem forskellige teams
 • Konflikter internt i en gruppe

Kursusmaterialer