Med en certificering i Situationsbestemt Teamledelse® er du klædt på til at undervise i og håndtere de team-udfordringer, du som leder eller konsulent møder blandt medarbejdere, lederkolleger og i organisationen.

Dit udbytte af Situationsbestemt Teamledelse®

Vi fokuserer på at klæde dig på til at formidle og implementere Situationsbestemt Teamledelse®, hvad enten du er leder, HR- eller organisationskonsulent. Du træner i selv at træne og coache ledere, og i hvordan teamledertræning kan tilrettelægges afhængigt af målgruppen i din organisation. Som certificeret træner får du således mulighed for at benytte relevante materialer i dine træningsaktiviteter og derved skabe High-Performing teams.

Hvordan forløber kurset?

Rammerne i Situationsbestemt Teamledelse® hjælper med at forenkle træningen af teamets medlemmer og optimere udnyttelsen af den viden og de færdigheder, som de får gennem processen.

Situationsbestemt Teamledelse® tilbyder en fleksibel menu, der er designet til at hjælpe teamledere og organisationer med at identificere de mest hensigtsmæssige skridt til at udvikle teamet eller til at udbygge dets viden.

Situationsbestemt Teamledelse® certificering består af et grundmodul og et certificeringsmodul.

For at sikre dig størst mulig fleksibilitet kan du selv vælge startdatoer til både grundforløb og certificering. På certificeringskurset træner du i at anvende Situationsbestemt Teamledelse® gennem et Train-the-Trainer forløb, hvor fokus er på teori, overblik, gennemførelse og tilbagemelding. Herunder færdigheder i at lære teams at anvende effektive værktøjer til at hjælpe dem selv såvel som din organisation med at etablere velfungerende og High-Performing teams.

Deltagere på Situationsbestemt Teamledelse®

Du er leder, HR- eller organisationskonsulent, og din virksomhed ønsker at bruge Situationsbestemt Teamledelse® eller bruger allerede Building High-Performing Teams®. Som leder, HR- eller organisationskonsulent har du derfor en vigtig funktion omkring det at understøtte processerne i forbindelse med teamudvikling og det at træne ledere i at anvende Situationsbestemt Teamledelse®.

Bemærk at det er en forudsætning for deltagelse på kurset, at du har deltaget i grundforløbet i Situationsbestemt Teamledelse®.

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: Københavns Kommune, Carlsberg Breweries A/S, Erhvervsstyrelsen, Dansk Supermarked A/S og PenSam Liv forsikringsaktieselskab.