For selvstændige og interne HR konsulenter, som ønsker et værktøj der gør begrebet "tillid" mere konkret

Vil du selv undervise i Skab Tillid?

Det kræver ikke din deltagelse i en workshop eller i et certificeringskursus. Du får tilsendt materialet, som er beskrevet nedenfor. Det er nemt at gå til, så du hurtigt kan komme i gang med din første workshop, når det passer dig.

Hvad får du?

 • En nem forståelig beskrivelse af formålet
 • En faciliterings håndbog der udførligt beskriver hvordan du skal facilitere undervisningen, instruere øvelserne etc.
 • En forberedelsesguide
 • En PowerPoint præsentation med indbyggede videoer og øvelser der hjælper deltagernes indlæring
 • Materiale til Skab Tillid øvelse

Hvad kan du bruge Skab Tillid til?

Skab Tillid er en enkel og meget effektiv workshop, som hjælper med at skabe eller genskabe tillid mellem mennesker. Workshoppen giver indsigt i, hvad vi selv gør, som bryder andre menneskers tillid og hvad andre gør, som nedbryder vores tillid.
Al forskning bekræfter, at gensidig tillid hos medarbejderne har mange positive sideeffekter. Bl.a.:

 • Forøget effektivitet (performance). Medarbejdere får større engagement, bliver bedre til at spørge andre til råds og får mere selvtillid bl.a. i forhold til selv at træffe beslutninger
 • Talenterne bliver. Medarbejdere som trives er tilbøjelige til at blive i virksomheden og omtale virksomheden positivt over for omgivelserne
 • Kreativiteten øges. Medarbejdere som har tillid til hinanden tør dele kreative tanker med hinanden og få sparring på nye tiltag
 • Samarbejdet styrkes. Kolleger og teammedlemmer hjælper oftere hinanden med at få færdiggjort projektet/arbejdsopgaven til tiden

Derfor giver det god mening at beskæftige sig med tillid. At få implementeret et "tillidssprog", så man kan få talt om eventuelle tillidsbrud før det går hen og kommer til at "fylde" for meget og til sidst måske ende i en konflikt.

Workshoppen Skab Tillid fokuserer på adfærd inden for kategorierne:

 • Kompetence
 • Troværdighed
 • Samhørighed
 • Pålidelighed

Ved at være helt konkret på den adfærd vi oplever, er det også er nemmere at tale om tillidsbrud.

Hvad får deltagerne?

Deltagerne får indsigt i egen og andres tillidsnedbrydende adfærd. Workshoppen giver redskaber til, hvad man gør, hvis man enten selv eller andre har brudt tilliden.
Der er materiale til deltagerne, som de kan dele med deres kollegaer, således at alle får indsigt i tillidsbegreberne og derefter kan samarbejde om at skabe et tillidsbaseret klima.
Fysisk deltagermateriale består af et deltagerhæfte, 'At a glance' oversigt samt Skab Tillid arbejdsark.

Husk: Alle har en individuel definition af, hvad tillid er. Workshoppen hjælper jer på en enkel måde til at få et fællessprog omkring tillid.

Hvis du som facilitator vil læse mere om indholdet på kurset, kan du læse mere hér

Hvordan kommer du i gang?

Du sender en mail til kompetence@cfl.dk hvor du angiver at du gerne vil facilitere i Skab Tillid.
Faciliteringssættet koster kr. 5.000,- ex moms og er personligt

Derudover tilkøbes deltagermaterialer 1 stk. per deltager
Deltagermaterialet koster kr. 600,- ex moms per stk.