CfLs Leadership Pipeline sikrer, at I kan arbejde målrettet med at styrke jeres ledelsespotentiale i virksomheden.

Uanset om der er behov for ledelsesudvikling i forbindelse med et skift fra et ledelsesniveau til et andet, eller om der er behov for at styrke kompetencerne på det eksisterende ledelsesniveau.

CfLs Leadership Pipeline fokuserer på lederuddannelse til fire ledelsesniveauer; Topledelse, funktionsledelse, ledelse af ledere og ledelse af medarbejdere. Vores uddannelse til hvert ledelsesniveau er sammensat ud fra princippet om, at alle ledere, når de bevæger sig fra et ledelsesniveau til et andet eller på tværs i organisationen, har behov for at fralære og tillære ledelseskompetencer.

Vi udvikler således ledere på alle niveauer til at håndtere de udfordringer og dilemmaer, de møder på det næste ledelsesniveau, ligesom vi hjælper ledere med succesfuldt at udfylde ledelsesrollen på det eksisterende ledelsesniveau. 

Hvorfor CfLs lederudvikling og lederuddannelse

Virksomheder, som er brugere af CfLs Leadership Pipeline, er sikret:

  • succes i ledernes rolleskift, hvad enten det er op i organisationen eller på tværs af organisationen

  • at deres ledere får en fælles rød tråd og fælles sprog i form af metoder og tilgange til lederrollen

  • fokus i lederudviklingen, ikke kun i forhold til individets udbytte, men i lige så høj grad til virksomhedens udbytte

  • at ledelseskvaliteten bliver løftet på forskellige niveauer i virksomheden ved hjælp af sammenhængende og samtidige initiativer

Fundament i CfLs Leadership Pipeline

CfLs Leadership Pipeline bygger på et fundament af internationale og validerede ledelsesredskaber og værktøjer, der er tilpasset det enkelte niveau ud fra taksonomien om at kende, kunne og beherske et redskab. I sikres således, at jeres nye og erfarne topledere alle behersker det samme sprog og brug af metoder.

En bred palet af uddannelse til ledere

Leadership Pipeline _CfL

Hør mere om vores Leadership Pipeline uddannelser

Fordyb dig i vores veltilrettelagte udbud af kurser og uddannelser til ledere på alle niveauer eller kontakt os for sparring og rådgivning om din kompetenceudvikling. 

De største brugere af CfLs Leadership Pipeline - de tager alle ledelse alvorligt

brugere af CfLs Leadership Pipeline