Stil skarpt på din rolle som formand eller næstformand for bestyrelsen. Øg performance i bestyrelsen og i samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen. Dyrk dine kompetencer som formand og dermed muligheden for at styrke værdiskabelsen i selskabet, og få redskaber til at skabe et fælles hold.

Dit udbytte af ’Det værdiskabende formandskab’

Uddannelsen er bygget op om bestyrelsens årshjul og sætter fokus på, hvordan det som formand er muligt at få det optimale samarbejde i bestyrelsen samt med direktionen. Der vil blive arbejdet med, at tydeliggøre din rolle som formand og få øje på de områder, hvor det er muligt at blive endnu bedre. Formandsrollen har en faciliterende rolle i mellemrummet mellem direktion og bestyrelse. Men da formanden kun har det mandat bestyrelsen giver, kan det være hensigtsmæssigt at kunne mestre diverse værktøjer, som understøtter samarbejdet. Formanden har ansvaret for at sikre de rette kompetencer i bestyrelsen. Vi arbejder derfor med kompetenceprofiler på bestyrelsesmedlemmerne (herunder beslutningsstile) og på at rekruttere de rette til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesevalueringen er et vigtigt værktøj i dette arbejde og vi stiller skarpt på, hvordan vi kan bruge informationerne heri til at optimere samarbejdet i bestyrelsen. Der vil gennem uddannelsen vekselvirke mellem underviser og eksterne bestyrelsesformænd fra erhvervslivet, som tilføjer et godt miks mellem teori og praksis.

Indhold

 • Formandskabets rolle 
 • Årshjulet som strategisk planlægningsværktøj (formandens opgaver)
 • Strategiarbejdet
 • Den nye bestyrelse: Hvordan bliver vi et hold?
 • Forretningsorden og forventningsafstemning
 • Kommunikation internt og eksternt 
 • Samarbejdet i formandskabet
 • Mødeledelse og protokol
 • Samarbejdet med direktionen
 • Samspillet mellem direktion og bestyrelse
 • Årsregnskab og årsrapport
 • Bestyrelsesevalueringer og kompetenceprofil
 • Generalforsamlingen
 • Brug af bestyrelseskvarter

Hvordan foregår det?

Uddannelsen forløber sig over 3 dage med høj intensitet, så du får et bedre overblik over de arbejdsopgaver og ansvar som pålægges en formandspost. Der veksles mellem diskussion, regler og anbefalinger samt aktiviteter, hvor den enkelte er i fokus. Vi vil veksle mellem oplæg, cases, diskussion og fokus på personlig læring til eget bestyrelsesarbejde. De to første dage er sammenhængende og vil foregå udenfor huset, hvilket er betalt gennem uddannelsens pris. Den sidste dag finder sted hos CfL i København. Der forventes deltagerinvolvering gennem aktiv deltagelse på uddannelsesdagene samt i form af en hjemmeopgave mellem de to moduler. Selve uddannelsen lægger op til både nye såvel som erfarne formandskaber, som ønsker et brush op på deres bestyrelsesarbejde.