Det er i stigende grad nødvendigt at tage kvalificeret stilling til, om blockchain er relevant for din organisations digitale strategier og løsninger.
En lang række industrispillere, fx Mærsk, investerer allerede i teknologien for at digitalisere og effektivisere værdikæder. Mange offentlige aktører i ind- og udland eksperimenterer med blockchain for at hente milliarder af kroner i effektiviseringspotentiale. Og en lang række startups revolutionerer den finansielle sektor ved at bygge teknologi, som fx gør penge programmerbare.

Udbydes i samarbejde med Djøf  djøf

Bemærk: Venteliste på afholdelsen med start 4. september 2018

Udbytte

  • Indsigt i en af tidens mest hypede teknologier
  • En styrkelse af din digitale forståelse og dine digitale færdigheder
  • Sparring og feedback på idéer, hvor du tænker, blockchain potentielt er relevant. 

Indhold

Kurset giver dig indblik i og redskaber til at identificere, om blockchain er relevant i din organisation. Du får svar på, om blockchain er hype eller realitet. Du bliver introduceret til det nødvendige fundament og den teknologi, som blockchain bygger på.

Deltagere på kurset

Du udvikler digitale strategier og løsninger. Du vil forstå hypen omkring blockchain. Og du ønsker at tage stilling til, om blockchain er relevant i din organisation.

Du vil gerne blive bedre til at sætte ord på, hvad blockchain er, hvad det ikke er, og hvornår det giver mening at tage i brug.

Øvrige oplysninger

Kurset er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring:

Dialog: Undervisningen indeholder kun den allermest nødvendige teori og søger at skabe en dialog mellem dig og de andre deltagere. Dialogen foregår altid i et fortroligt rum med plads til spørgsmål.

Refleksion: Teorien er aldrig for teoriens egen skyld, men skal altid åbne op for diskussion og refleksion. 

Konkrete cases: Undervisningen tager udgangspunkt i konkrete blockchain-use cases: Hvad er blevet udarbejdet? Hvad er udfordringerne? Hvad betyder det for dig i din organisation?