Udbydes i samarbejde med Djøf  djøf

På ’Effektive businesscases’ får du viden om, hvordan en businesscase etableres, og hvilke skabeloner og metoder du kan bruge i din egen organisation. Du vil opnå forståelse for, hvordan en stærk metode vil kunne bruges som et værktøj, der gør dig i stand til at arbejde effektivt med businesscases, estimering og sammenhæng til resultater med projektet.

Hvem henvender forløbet sig til?

Det henvender sig til dig, der ønsker at benytte en gennemprøvet, stærk metode, til at lave effektive businesscases.  Du er enten  projektleder eller programleder, som  skal skabe rammerne for et projekt eller program, med fokus på økonomi, gevinstrealisering og styrring af omkostninger.

Hvad kan du forvente af kurset Effektive businesscases?

På kurset vil du lære om de seks trin til udarbejdelse af effektive businesscases. Forløbet giver dig relevante værktøjer og metoder til opbyggelse og vedligeholdelse af businesscases, og du fåret kendskab til planlægning og gennemførelse af økonomiopfølgningen på din businesscase.

Din læring bliver understøttet af elementer som for eksempel dialog og konkrete cases. Du vil opleve korte teoretiske oplæg og en overvejende grad af praksisnære øvelser, hvor dialogen mellem kursister vil være i fokus. De konkrete cases skaber et grundlag for læring af erfaring og diskussion af udfordringer, samt hvad der er relevant for dig som deltager.

Hvordan forløber kurset?

Effektive businesscases varer én dag, hvor vi bruger metoden ’de 6 trin’ i løbet af  dagen..

De 6 trin:

  • Definér og fastslå dit formål med dit projekt
  • Skab dig et overblik over omkostninger og gevinster
  • Lav et forudsætningshieraki, som samtidig er en læsevejledning til din businesscase
  • Estimér dine omkostninger og gevinster
  • Vælg dit format
  • Etablér din businesscase

Undervejs i forløbet afprøver vi metodens redskaber. På den måde får du  det rette fundament til at implementere det i din daglige praksis.