Udbydes i samarbejde med Djøf  djøf

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker at udarbejde effektive businesscases ud fra en gennemprøvet og stærk metode.

Du er projektleder eller programleder, eller måske er du med til at skabe rammerne for et realistisk projekt/program, hvor fokus er på økonomien, realisering af gevinster og styring af omkostninger.

På kurset lærer du at:

 • Udarbejde businesscases via 6 effektive trin 
 • Anvende relevante værktøjer/metoder i relation til at opbygge og vedligeholde robuste businesscases
 • Planlægge og gennemføre økonomiopfølgning baseret på businesscasen.

Kursets indhold

På ’Effektive businesscases’ får du en forståelse for, hvordan du etablerer businesscasen og kobler den til egne skabeloner og metoder i egen organisation. Du opnår viden om en stærk metode gennem cases. Du får et værktøj, der gør dig i stand til at arbejde effektivt med businesscases, estimering og sammenhængen til gevinstrealisering i projektet.

Etableringen af businesscasen – 6 skridt til en solid businesscase

Dagen følger fra start til slut metodens 6 trin. Du lærer metoder til estimering, gevinstrealisering og opbygning af forudsætninger for en solid businesscase. Du får perspektiver for businesscasen og den videre styring og gevinstrealisering, og endelig får du redskaber til at arbejde med og inddrage projektgruppen.

Metodens 6 trin:

 • Definér og fastlæg formålet med projektet.
 • Skab overblik over omkostninger og gevinster.
 • Lav et forudsætningshierarki, som samtidig er en læsevejledning til businesscases.
 • Estimér omkostninger og gevinster.
 • Vælg format.
 • Etablér businesscasen.  

Undervejs afprøver du metodens redskaber på en relevant case. Det sikrer, at du får metoden godt ind under huden, og at du nemt kan koble den til egen praksis, når du kommer hjem. 

Kursets form

’Effektive businesscases’ er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring:

 • Dialog: Undervisningen indeholder korte teoretiske oplæg, men vægter praksisnære øvelser, hvor dialogen mellem dig og de andre kursusdeltagere er i centrum.
 • Konkrete cases: Træningen tager udgangspunkt i en gennemgående case og dine konkrete erfaringer. Sammen med de andre deltagere diskuteres, hvad I oplever, og hvad I ser som svært eller udfordrende.