Venligst kontakt Brian Knappmann for nye datoer

Formål

Værdien af det strategiske arbejde hænger tæt sammen med virksomhedens evne til at eksekvere og få strategien ført ud i praksis. CfLs seneste INDIKATORTM om Eksekvering viser med al tydelighed, at danske virksomheder har store udfordringer med eksekvering.

Forklaringerne for manglende eksekvering kan være mange: uklar strategi, manglende vision og retning, målstyring, forankring, organisatorisk sammenhængskraft og handlekraft og helt grundlæggende måske en manglende eksekveringskultur og ledelsesmæssigt fokus.

Så hvordan undgår man disse faldgruber og barrierer i eksekveringen og får tænkt eksekveringen ind i det strategiske arbejde fra start? Hvordan kan man arbejde med ”enkle regler” til understøttelse af sin daglige eksekveringsevne?

Udbytte

Du vil få inspiration, konkrete værktøjer og værdifuld erfaringsudveksling med andre, indenfor den essentielle strategiske eksekveringsevne. 

De emner og områder I kommer til at arbejde med er:

  • Klarhed i vision, retning og strategi
  • Organisatorisk sammenhæng og handlekraft
  • Oplevede barrierer i eksekveringen
  • Målstyring, forankring og opfølgning
  • Beslutningsprocesser og virksomhedskultur
  • Forandringsledelse
  • Enkle regler

Indhold og form

Formen vil være et mix mellem oplæg, erfaringsudveksling og nærværende øvelser.

Målgruppe

Erfarne ledere og topledere, der ønsker inspiration, konkrete værktøjer og sparring indenfor den strategiske eksekveringsevne i deres organisationer.

Næste skridt

Vil du tage dit strategiarbejde videre? Se også kurserne nedenfor og kontakt os for en samlet pakke for hele forløbet.