Du får langt større indblik i virkemidler, effekt og outcome af optimal kommunikation. Der vil være fokus på træning og feedback, hvor du får muligheden for at træne nye metoder og teknikker – uden at faglighed, alvor og budskaber bliver korrumperet. Der vil blive arbejdet med både ledelseskommunikation og strategisk kommunikation.

Dit udbytte

Efter forløbet kan du:

 • Forberede og eksekvere alle former for kommunikation med stor gennemslagskraft til alle relevante målgrupper
 • Føle større ro i forhold til den kommunikative del af din lederrolle
 • Kommunikere skarpere og dermed undgå at skulle forklare budskaber efterfølgende
 • Se, hvad der fortsat skal arbejdes med, hvad du skal gøre mere af, mindre af og helt holde op med at gøre

Indhold

Den erfarne leder som kommunikator

 • Hvad er god kommunikation? 
 • Hvad er det, de store talere formår?
 • Det handler både om at kende dig selv og genkende andre.
 • Balancere alle dine virkemidler hensigtsmæssigt
 • Mængden af information er konstant – du kan styre, hvor informationen kommer fra/til
 • Motiverende kommunikation
 • Retorik og samtalekunst
 • Træning – feedback. Træning – feedback. Osv.

 

Den erfarne leder som strategisk kommunikator

 • Hvad er forskellen – og effekten?
 • Lederen som storyteller
 • Hvordan kan du styre outcome?
 • Purpose støttende kommunikation
 • Kommunikation som styrker den strategiske ledergruppe
 • Kommunikation som giver det taktiske niveau langt bedre mulighed for at eksekvere

 

Hvordan foregår det?

Vi tager udgangspunkt i din og de andre deltageres virkelighed og fletter værktøj, metoder, øvelser og cases på en måde, der med stor deltagerinvolvering sikrer umiddelbar ibrugtagelse.

Det vil være en dynamisk proces, hvor vi veksler mellem kortere pas med teori/værktøj og spændende øvelser/cases, hvor deltagerne afprøver de ”nye” metoder.

Vi bruger Jeres egne smartphones til at optage Jer selv i forløbet, så I kan se og genbesøge Jeres kommunikation. Feedback fra instruktøren er tilpasset den enkelte og passer naturligvis til et ledelsesmæssigt niveau, hvor deltagerne har stort udbytte af konstruktiv og kontant tilbagemelding på deres performance.

Materiale vil blive inddraget efter behov og supplerende læsning vil blive foreslået, ift. dine udfordringer.

 

Deltagere på Executive kommunikation

Forløbet er for ledere på strategisk niveau, som ønsker at deres kommunikation bliver styrket og får større effekt ift., det udbytte modtagere af kommunikationen skal have. ”Executive kommunikation” arbejder med både den målrettede, den brede og dermed den velforberedte bevidste kommunikation. Deltagerne vil med afsæt i egne og andres præferencer, ligeledes styrke deres daglige uformelle kommunikation.