Som leder har man ofte brug for at lede en proces. Processer, hvor I er flere om at skulle finde på noget, tage en god beslutning eller gøre noget nyt. Vi er mange, som har oplevet at sidde til møder, der er stivnet i deres form. Vi er også en del, der har forsøgt at involvere, uden det rigtig har fungeret.

NYHED: 50 % rabat ved start i januar 2020
Medlemmer: 19.500 kr. /Andre: 23.000 kr

Dårlige møder og dårlige processer er kendetegnet ved en mangel på energi, rastløshed, manglende engagement og ikke mindst manglende bidrag og fremdrift. En god proces er kendetegnet ved både at føre til konkrete resultater og være en engagerende oplevelse undervejs.

Som leder er du ansvarlig både for resultat og miljø. Du designer processerne, som både skaber jeres kultur og jeres resultater – og det sker samtidig. Tænker du ikke over, hvordan du designer processerne og varierer dem efter tema og team, så får du afkoblet dit team og risikerer tomgang og demotivation.

Gode processer handler ikke om dig, det handler om, hvad du gør. Hvordan du rammesætter, hvordan du navigerer, hvordan du styrer, hvordan du modtager, hvordan du integrerer det der sker. Men ikke om hvem du er.

På lederen som procesfacilitator får du

Viden om

 • Motivationspsykologi
 • Beslutningspsykologi
 • Gruppedynamik i innovationsprocesser, beslutningsprocesser og forandringsprocesser.
 • Oplevelsesdesign og design thinking
 • Autoritetsrelationen og lederrollen i procesfacilitering

Redskaber til at

 • Afklare roller og mandat
 • Definere mål og rammer
 • Designe og facilitere processer
 • Designe oplevelser og skabe variation
 • Agere med både rollestabilitet og fleksibilitet i processer
 • Navigere imellem åben og lukket (divergent og convergent), fremdrift, involvering og inspiration
 • Improvisere involverende processer

Du bliver bedre til:

 • At afstemme forventninger i forbindelse med at starte opgaver, projekter og processer op
 • At improvisere en god involverende proces frem
 • At skabe energi og engagement i hele processen fra ideer, over prioritering til beslutning og implementering
 • At håndtere opfølgninger på fx feedback, kundetilfredshed og jeres trivselsmåling
 • At optimere på jeres fælles arbejde i den daglige drift eller de nye forandringer

Indhold

Forberedelse

Et møde

Du forbereder dig bedst ved at forberede og afholde et møde. Observer hvad der sker, hvor er der energi og bidrag, hvor er stemningen flad og uengageret. Tag dine observationer med på kurset.

Testimonials

Du skal også medbringe to testimonials om dig som procesfacilitator, hvor to kollegaer beskriver, hvad de synes du er god til og hvad du kunne blive bedre til som procesfacilitator.

På tværs og mellem modulerne

Mellem modulerne vil du få to slags opgaver. Du vil blive bedt om at øve dig på det vi lærer, saml succesoplevelser og du vil blive bedt om at forberede relevante problemstillinger, som vi kan arbejde med på modulerne.

På alle modulerne arbejder vi med den generelle problemløsningsmodel Ved/Kan/Vil/Gør i forskellige variationer. Vi arbejder med design pyramiden som lærings og feedbackmodel. Vi arbejder med 3 design metoder (helhed/del, hurtig afprøvning og co-creation) og vi arbejder med at deltagerne designer processer, som de andre deltagere deltager i.

Modul 1 Hvorfor design?

 • Generel introduktion til design og motivation
 • Vi skal lære hinanden at kende og etablere et trygt rum for design og afprøvning af forskellige typer af processer.
 • Etablering af læringskontrakt, rammer og mål.
 • Introduktion til motivationspsykologi (Selfdetermination theory)
 • Introduktion til design – design af oplevelser (Transformational experience design)
 • Brug af designthinking til design af processer (Rapid prototyping, co-creation, flexible focus)
 • Konkrete design opgaver og afprøvning.
 • Design pyramiden til feedback og forståelse. (Designpyramid)
 • Kobling af oplevelsesdesign til arbejdsmiljø / kultur.
 • Arbejde i mindre teams med fokus på egne udfordringer.

Modul 2 Den gode idé

 • Indflyvning med brug af improvisationsmodellen
 • Etablering af træningsrum – udfordringer medtages
 • Lederrollen og autoritetsrelationen – hvordan navigerer vi fast og fleksibelt på samme tid, så gruppen kan løse sin opgave bedst? Forskellige typer mandat til forskellige typer organisationer og opgaver.
 • Introduktion til ved/kan/vil/gør
 • Hvad kendetegner en god ide?
 • Brainstorm, braindump og branching som metoder
 • Sikring af innovationshøjde
 • Gruppens dynamik og opgave i at øge mulighedsrummet og kvalificere tankerne
 • Innovationsspillet
 • Design pyramiden til feedback og forståelse. (Designpyramid)
 • Direkte feedback på proces og facilitering
 • Arbejde i mindre teams med fokus på egne udfordringer.

Modul 3 Den gode beslutningsproces

 • Beslutningsstile forståelse på baggrund af test
 • Øvelse i beslutningstagning
 • Indflyvning til resten af modulet med brug af improvisationsmodellen
 • Etablering af træningsrum – udfordringer medtages
 • Træning i beslutningstagning på konkrete beslutninger
 • Gruppens dynamik og opgave i at holde timing i åbne og lukke processer.
 • Gruppens dynamik og opgave i at tilpasse stil til typen af beslutning. Hvor vigtig er beslutningen? Hvilken stil er mest brugbar?
 • Gruppens dynamik og opgave i at undgå kognitive faldgruber og group-think.
 • Design pyramiden til feedback og forståelse. (Designpyramid)
 • Direkte feedback på proces og facilitering
 • Arbejde i mindre teams med fokus på egne udfordringer.

Modul 4 Forandring og forankring

 • Indflyvning med brug af improvisationsmodellen
 • Etablering af træningsrum – udfordringer medtages. Hvilke forandringer skal implementeres og forankres hos jer?
 • Fair proces
 • Flow forandring med Open Space
 • Involvering
 • Design pyramiden til feedback og forståelse. (Designpyramid)
 • Direkte feedback på proces og facilitering
 • Arbejde i mindre teams med fokus på egne udfordringer.

Kursusmaterialer