Med dette kursus får du sat begreber og sammenhænge som resultatopgørelse, balance og nøgletal på plads.

Din viden bliver løftet, så du kan udfordre din ledergruppe og bedre formidle økonomi til dine medarbejdere

 

Dit udbytte af et kursus i Økonomi i lederskabet

Kurset er anderledes end andre kurser, der skal klæde ledere på til at læse, forstå og udfordre økonomi og regnskab. Ved hjælp af bl.a. visualisering, spil og IT leder vi dig igennem en læringsproces, som sikrer dig hurtig hands-on viden, så du bliver bedre til at koble økonomi og strategi. Ligeledes bliver din bevidsthed om økonomi i relation til ledelsesmodeller styrket.

Indhold

  • Forstå økonomi
  • Byggestene i driftsregnskab og balance. Sammenhænge og dynamik, nøgletal
  • Strategiske mål og sammenhænge til virksomhedens økonomi og forretningsmodel
  • Brug af styringsværktøjer og erfaringsudveksling
  • Tiltag, du kan gøre for at sikre et økonomisk råderum til at nå dine mål
  • Ledelseskommunikation i forhold til økonomi
  • Hjemmeopgave mellem modulerne, som handler om din virksomheds og din afdelings profil drifts- og balancemæssigt.

Hvordan foregår det?

Kurset foregår over to moduler af 2 + 1 dage, hvor vi veksler mellem oplæg, øvelser og erfaringsudveksling. De to af dagene vil vi arbejde med spil og IT, som sikrer hurtig indlæring fra bunden. Mellem de to moduler arbejder deltagerne med en hjemmeopgave, hvilket skal være med til at sikre, at du får arbejdet dig ned i tallene i egen virksomhed og også forholder dig til de ledelsesmodeller, I anvender.

 

Deltagere på CfLs kursus i Økonomi i lederskabet

Deltagerne på kurset er ledere med forskellige baggrunde. Fælles for deltagerne er, at de sidder i en ledelsesrolle, som kræver øget forståelse for, hvordan økonomien hænger sammen, og hvordan nøgletal kan tolkes og anvendes. En viden, som skal sikre, at de kan udfordre strategien, forretningen og den øvrige ledergruppe og samtidig blive bedre i stand til at kommunikere økonomi over for medarbejderne.

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: Aalborg Portland A/S, NCC Bolig A/S, dnp denmark A/S og Spildevandscenter Avedøre I/S.

Kursusmaterialer