Formål

Virksomhedernes evne til at tænke og agere strategisk er afgørende faktorer for virksomhedens succes med at skabe værdi og realisere sit potentiale i en verden under konstant forandring.  Vi stiller skarpt på, hvad det strategiske arbejde grundlæggende betyder for virksomheden og, hvordan man arbejder struktureret med strategiprocessen.

Vi fokuserer endvidere på en grundlæggende analyse af virksomhedens strategiske fundament. Hvordan ser den aktuelle situation ud – både i et internt og i et omverdensperspektiv?

Udbytte

Du vil både få inspiration, konkrete værktøjer og værdifuld erfaringsudveksling med andre indenfor det strategiske arbejde, processer og fundamentsanalyse.

De emner og områder I kommer til at arbejde med er i hovedtræk:

  • Hvad er strategi?
  • Design af strategiproces
  • De vigtigste strategiværktøjer
  • Virksomhedens strategiske fundament
  • Virksomhedens markedssituation og omverdensperspektiv
  • Virksomhedens interne forhold
  • Opsamlende SWOT

Indhold og form

Formen vil være et mix mellem oplæg, erfaringsudveksling og nærværende øvelser.

Målgruppe

Ledere der ønsker inspiration, konkrete strategiværktøjer og at styrke deres kompetencer inden for det strategiske arbejde.