Alle taler om Co-Creation – men hvad er det, og hvordan arbejder man professionelt med Co-Creation? Få evidensbaserede værktøjer og metoder til at sikre en fokuseret tilgang til at skabe effekt på strategisk Co-Creation i offentlige og private virksomheder. Kurset giver adgang til et 1-dags certificeringsmodul i strategisk Co-Creation.

Venligst kontakt Brian Knappmann for kommende datoer

På kurset Strategisk Co-Creation - værktøjer og praksis får du konkrete evidensbaserede Co-Creation-værktøjer og metoder. Metoderne sikrer en fokuseret tilgang til at skabe effekt på Co-Creation-initiativer. Sammen med andre virksomheder, offentlige myndigheder og kunder/borgere/brugere kan du gennem metoderne skabe merværdi på opgaver, som ikke kan løses succesfuldt alene i egen virksomhed.

Vi arbejder med deltagernes konkrete opgaver. Du får både inspiration til arbejdet med Strategisk Co-Creation og konkrete input til egne opgaver. Endelig ser vi på kravene til organisationen for at skabe rum for strategisk Co-Creation og hvad det kræver af organisationens styringsværktøjer, kompetencemodeller og evalueringsmetoder.

Som deltager får du adgang til CfLs 1-dags certificeringsmodul i strategisk Co-Creation.

Indhold

Indflyvning og fundament for strategisk Co-Creation

 • Hvorfor kommer Co-Creation netop nu?
 • Koblingen mellem nye forretningsmodeller og strategisk Co-Creation

Forskel mellem Co-Creation og andre tilgange til værdiskabelse

 • Hvad er forskellen mellem Co-Creation og andre former for samarbejde, projektledelse og partnerskaber?
 • Hvornår arbejder man med Co-Creation – og hvornår er andre tilgange mere anvendelige?

Cases og eksempler på strategisk Co-Creation

 • Hvilke eksempler på strategisk Co-Creation kan vi lade os inspirere af fra Danmark og udlandet - fra offentlig og privat sektor?

Værktøjer og metoder til strategisk Co-Creation

 • Indblik i evidensbasesrede metoder til at arbejde fokuseret med strategisk Co-Creation
 • Konkret arbejde på deltagernes egne opgaver med værktøjer og metoder til trategisk Co-Creation i praksis
 • Organisatoriske rammer for strategisk Co-Creation
 • Start-up som metode til at begynde at arbejde med strategisk Co-Creation i egen organisation 
 • Virksomhedens mål og målstyring i strategisk Co-Creation
 • Kompetenceudvikling og virksomhedens leadership pipeline i relation til strategisk Co-Creation
 • Evaluering og fortsat udvikling af strategisk Co-Creation initiativer.

Hvordan forløber kurset?

Strategisk Co-creation - værktøjer og praksis er et 2-dags kursus. På de to dage veksler vi mellem oplæg, gruppearbejde på baggrund af deltagernes egne opgaver, præsentationer fra deltagerne og diskussion i plenum.

Kurset kræver en høj grad af involvering fra deltagerne, da der arbejdes med konkrete real-life-opgaver, hvor en stor del af arbejdet foregår som gruppearbejde.

Program

Kursets to dage er struktureret med en halv dags indflyvning og derefter workshop-baseret arbejde på baggrund af deltagernes egne konkrete real-life cases, diskussion på tværs af deltagerne og instruktøren samt instruktørens input på baggrund af konkrete erfaringsbaserede opgaver i praksis.