Lederudviklings-programmet til erfarne ledere, der gerne vil koble teori og praksis.

Få det hurtige overblik her.

FOKUS PÅ DIG SOM LEDER

Din ledelsesadfærd bliver testet, og individuelle samtaler med erhvervspsykolog og CfL-rådgiver giver dig nye værktøjer til at blive en endnu bedre leder.

ARBEJD MED DIT EGET PROJEKT

Under og mellem forløbets moduler er der fokus på et strategisk udviklingsprojekt fra din egen organisation. Det sikrer koblingen mellem teori og praksis.

STRATEGISKE VÆRKTØJER

Forløbet opdaterer dig på de nyeste ledelsesværktøjer, så du bagefter har lettere ved at deltage i det konkrete strategiske arbejde i din organisation.

NETVÆRK MED ANDRE LEDERE

En vigtig gevinst ved forløbet er det netværk og den sparring, du får med erfarne ledere fra andre organisationer og brancher.

PÅ BÅDE DANSK OG ENGELSK

Strategisk Lederskab udbydes på både dansk og engelsk. Programindholdet er det samme, hvilket giver mulighed for ’et fælles ledelsessprog’ på tværs af landegrænserne i fx en koncern.

HELHEDSORIENTERET

På Strategisk Lederskab arbejder vi med lederudvikling, der sikrer resultatskabelse. Din udvikling som leder og organisationens udvikling er for os to sider af samme sag.

Alle deltagere bliver inden tilmelding screenet for at sikre den ideelle deltagersammensætning. Det sker gennem en personlig samtale med en af vores rådgivere.

Det sikrer dig et personligt udviklingsrum, hvor du kan tale frit om dig og din organisation.

Sådan kommer du videre

Kontakt en af vores CfL-rådgivere og hør mere om programmet, eller start med at bestille vores intropakke.

Læs mere om programmet her

Konkrete spørgsmål?

Sjælland
Thomas Hanssen
Director
Executive Leadership Development
Tlf: +45 20 98 39 11
tha@cfl.dk

Jylland og Fyn
Brian Knappmann
Virksomhedsrådgiver
Tlf: +45 51 54 41 71
bkn@cfl.dk