Anerkendende ledelse er én måde at gå til ledelsesopgaverne på. Ved at skabe lyst, mod og engagement blandt dine medarbejdere sikrer du den nødvendige energi, der får organisationen til at bevæge sig mod et fælles mål.

Dit udbytte af et kursus i Anerkendende ledelse

På Anerkendende ledelse lærer du at bruge ressourcerne og de positive erfaringer i organisationen til at skabe fremdrift og forandring. Det gøres bedst med afsæt i den anerkendende tankegang og ved at tage afsæt i succeshistorier.

Vi arbejder med kommunikation, feedback, forandringer, konflikthåndtering, ikkevoldelig kommunikation, adfærd mv., og du får som deltager både inspiration og konkrete anvisninger til, hvordan du kan udvikle din lederrolle – og dig selv ‒ ved hjælp af den anerkendende tilgang. 

Indhold

Hvad er anerkendende ledelse?

  • Introduktion og baggrund for at lede anerkendende
  • De vigtigste elementer i anerkendende ledelse
  • Hvor og hvornår giver anerkendende ledelse mening?

Anerkendende sprog, kommunikation og feedback

  • Hvad er forskellen på anerkendende kommunikation og "almindelig" kommunikation?
  • Metoder til anderkendende kommunikation
  • Sådan giver du anerkendende feedback – hvordan kan det gøre en forskel og hvornår?

At skabe forandringer

  • Med afsæt i Appreciative Inquiry ser vi på, hvordan du kan være med til at skabe forandringer i netop din organisation

Anerkendende konflikthåndtering og ikkevoldelig kommunikation

  • Ved at flytte fokus fra skyld, fejl og mangler til behov, ressourcer og muligheder arbejder vi med, hvordan den anerkendende tilgang kan afhjælpe konflikter og skabe et konstruktivt ledelsesrum  

Hvordan forløber kurset?

Kurset er et 2-dages kursus, hvor vi veksler mellem oplæg, øvelser, diskussion og personlig refleksion. Kurset tager udgangspunkt i din hverdag og dine ønsker til forandring. Du arbejder med dine egne cases og får på den måde skabt en masse konkrete, nye handlemuligheder, som du kan afprøve i din egen organisation med det samme.

Deltagere på CfLs kursus i Anerkendende ledelse

Du er leder i en stor eller lille organisation, og du kan have både meget eller lidt ledelseserfaring. Det vigtigste er, at du har lyst til at udvikle dig som leder og til at inspirere dine medarbejdere for at skabe bedre resultater sammen med dem.

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: Dansk Arbejdsgiverforening, Silkeborg Tekniske Skole, Region Sjælland og Rigsadvokaten.

Kursusmaterialer