Du lærer at sammensætte den stærke og troværdige businesscase på én intensiv dag. Kurset klæder dig på til at inkludere alle fordelene og undgå faldgruberne, når du udarbejder businesscases. Fokus er på den praktiske anvendelse af businesscases i organisationen. Deltag, hvis du enten udarbejder businesscases eller modtager cases fra leverandører og samarbejdspartnere.

Udbydes i samarbejde med Djøf  djøf

Businesscasen er ofte din start på små og store projekter eller forandringer. Og den kan være et uundværligt styringsredskab undervejs.

Dit udbytte
Efter kurset kan du udarbejde en stærk, troværdig businesscase:

 • Du inkluderer alle fordele, mens du navigerer uden om de mest almindelige faldbruger
 • Du har indsigt i at sammenstille forretningsfordele og relevante tilhørende omkostningsscenarier
 • Du kan effektivt håndtere usikkerhed og risici i organisationen
 • Du er klædt på til at udforme og præsentere din case for relevante interessenter

Indhold
Kurset introducerer dig til businesscasens grundlæggende elementer og giver dig adgang til den nyeste indsigt i best practice-metoder og -værktøjer.

Du får løsninger på en række almindelige udfordringer:

 • Hvordan får du businesscasen til at hænge sammen med forretningsmålene?
 • Hvordan bidrager du til at realisere de mål, der er sat ved projektets begyndelse?
 • Hvordan sikrer du det rigtige ejerskab til projekt og businesscase?
 • Er leverandørens businesscase troværdig?
 • Hvad gør du, når sproget om businesscases internt er forskelligt fra leverandørernes?
 • Statens businesscase-model - hvordan gør du i praksis?

Du får skabeloner og konkrete værktøjer med hjem:

 • Artikler: Bl.a. Business Casen som ledelsesværktøj, Børsen Ledelseshåndbøger
 • Templates: Generiske præsentationer og regneark til assessments og analyser
 • Modeller: Værktøjskasse med eksempler på løsninger på ovenstående udfordringer

Kurset er intensivt og kræver, at du deltager aktivt.

Deltagere
Deltag, hvis du er beslutningstager, ansvarlig eller stakeholder omkring større forretnings- eller anskaffelsesprojekter. Du udarbejder enten businesscases eller modtager cases fra leverandører og samarbejdspartnere. Du kan være ansat i en offentlig eller en privat organisation.

Undervisere
Du bliver undervist af partnere fra Faarup & Partners. De har alle lang ledererfaring fra store virksomheder. Faarup & Partners rådgiver virksomheder og organisationer på ledelsesniveau om at få forandringer og projekter til at lykkes.