Samarbejder du på tværs af sektorer og organisationer med løsning af komplekse opgaver for øje?
Så er dette kursus noget for dig.

Formål

Formålet med kurset i co-creation er at skabe nye løsninger på svære problemer, sammen med andre. Problemer hvor løsningen ligger udenfor den enkelte organisations egen formåen, og hvor løsningen skabes i fællesskab.

 Et co-creation forløb definerer et eller flere strategiske projekter for de deltagende parter.

 Mål

  • At analysere problemfeltet via tilgrænsende faglig og teoretisk viden, undersøgelser, hypoteser og tilgængelige data
  • At kunne bruge CfL’s metode til co-creation på ‘wicked problems’ i samarbejde med de relevante bidragsydere
  • At identificere relevante samarbejdspartnere til co-creation forløb

 Målgruppe

Medarbejdere, specialister og ledere, der kan placere sig på kanten af egen organisation og etablere samarbejde omkring innovation med eksterne interessenter.

 Læringsudbytte

  • Du får viden om, hvad der kendetegner et ”wicked problem” og kendskab til de relevante metoder og processer til at etablere co-creation
  • Du får gennemført din første analyse og skitseret værditilbud til eventuelle samarbejdspartnere

Forløb

På kurset arbejder vi med udfordringer, som går på tværs af sektorer og organisationer

  • Hvad er co-creation? Og hvordan adskiller metoden sig fra andre innovations, strategiudviklings og samskabelses metoder
  • Identificerer jeres konkrete udfordring og hjælper til en vurdering af, om flere organisationer/andre ser den samme udfordring
  • Arbejde med metoderne, refleksion omkring eget niveau på udførsel og udfordringer i organisationen
  • Arbejde med opbygning af co-creation fællesskab samt klargøre første skridt
  • Opfølgningsdag efter der er opnået konkrete erfaringer med værktøjerne


Praktisk

Kurset varer 2 + 1 dage