Flere og flere ledere har i dag ikke daglig kontakt med deres medarbejdere, der fysisk er placeret et andet sted i landet.

Kurset afholdes også i København - se datoer her 

Mange oplever det at lede på distancen som ekstra svært og det er ikke kun ledere, der har det sådan. Medarbejderne oplever, at der mangler kommunikation, fællesskab og de føler sig isolerede. Som leder er distance en udfordring, som gør, at du skal være endnu mere præcis og stærk i din ledelse. God distanceledelse skaber retning, koordinering og vi-følelse derude og ikke mindst tillid i teamet og mellem dig og dine medarbejdere. På kurset arbejder vi med din distanceledelse og de værktøjer du kan bruge.

Dit udbytte af et kursus i Distanceledelse

Kom på kursus i Distanceledelse hvor vi sætter fokus på, hvordan ledelse bliver udfordret på distancen indenfor de nationale grænser og skærper kompetencerne indenfor disse områder. At skabe god ledelse på afstand kræver bl.a., at din kommunikation, dine aftaler, beslutnings- og arbejdsprocesser er endnu mere klare og præcise end ellers. Det kræver desuden, at du får skabt den nødvendige tillid og fortrolighed mellem dig og dine medarbejdere. Dette kursus i Distanceledelse giver dig således redskaberne til at udøve nærværende og god ledelse – på trods af den fysiske distance.

Indhold på CfLs kursus i Distanceledelse

• Hvad er distanceledelse?
• Udfordringer for ledere og medarbejdere på distancen?
• Hvordan opdager jeg i tide mangler, før de bliver til problemer?
• Hvordan tager jeg ansvar for brugen af medier i teamet og som leder?
• Hvordan sikrer jeg et godt fælles fundament i teamet?
• Hvordan vedligeholder jeg relationerne?
• Hvordan får jeg skabt retning og fart på distancen?
• Hvordan skaber jeg sammenhæng mellem mål og værktøjskassen?

Hvordan foregår kurset?

Distanceledelse er et 2-dages kursus, hvor vi veksler mellem oplæg, øvelser, diskussion og personlig refleksion. På et kursus i Distanceledelse tager vi udgangspunkt i din hverdag og de udfordringer, som du har med ledelse af medarbejdere på distancen, således at du efter kurset kan gå hjem og arbejde videre med din ledelse på distancen.

Forberedelse

Inden kurset vil du blive bedt om at lave en let selvvurdering af, hvordan det står til med distanceledelsen hos dig.

Deltagerne udtaler

Kurset har givet mig en rigtig god indsigt i hvilke problematikker og udfordringer distanceledelse kan indebære. Underviseren havde tydeligvis et rigtig godt kendskab til emnet, både teoretisk og praktisk, og jeg er nu blevet meget mere klar og specifik i min kommunikation. Ligeledes medvirkede de øvrige deltagere til, at der blev startet en god dialog, og jeg fik en god indsigt i, hvordan der arbejdes med distanceledelse i andre organisationer.

Struers A/S, Production Manager, Morten Rubæk

Deltagere på CfLs kursus i Distanceledelse

Kurset i Distanceledelse er for dig, der som leder er geografisk adskilt fra en eller flere af de medarbejdere, du har et ledelsesmæssigt ansvar for indenfor nationale grænser. Du har måske udøvet distanceledelse i et par år, men har brug for nye værktøjer og indsigt. Det kan også være, at du er helt ny i distanceledelse og derfor har brug for at være godt klædt på til at være en nærværende leder på afstand.

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: Grundfos Holding A/S, Novo Nordisk A/S, ATP, IDA, Københavns Brandvæsen, Rigsadvokaten og Dansac.

Kursusmaterialer