Stressede medarbejdere kan hverken levere optimalt på jobbet eller have en god trivsel. Og er lederen ikke i stand til at reagere hensigtsmæssigt på stresssymptomer, risikerer de at udvikle sig til - både privat og organisatorisk omkostningstunge - langtidssygemeldinger.

Venligst kontakt Helle Christrup for nye datoer

”Vi skal passe godt på de ca. 2,8 millioner mennesker, der hver dag går på arbejde i Danmark. Det er dem, der får vores samfund til at hænge sammen, og de har selvsagt krav på et godt og trygt arbejdsmiljø. Desværre kan vi se, at stadig flere ansatte overbelastes fysisk og psykisk, og det er en uacceptabel udvikling”

Ordene er beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kvittering for Ekspertudvalget om Arbejdsmiljøs anbefalinger til regeringen.

I blandt anbefalinger er, at landets virksomheder styrker lederes kompetencer inden for psykisk arbejdsmiljø via lederuddannelse.

Som ét bud herpå, udbyder CfL nu et evidensbaseret to-dages-kursus som klæder lederne på til at håndtere stress. Uanset hvilken holdning den enkelte leder måtte have til fænomenet stress, så er fakta som den ansvarlige virksomhed forholder til, at:

 • Stress og depression ser ud til i 2020 at være en af de største sygdomsfaktorer (WHO)
 • Andelen af beskæftigede med væsentlige psykiske belastninger og symptomer er stigende (NFA, 2017)
 • 15 % af de erhvervsaktive danskere føler sig stressede ”hele tiden” eller ”ofte”, og jobbet er den primære årsag (NFA, 2014).
 • Andelen af stressede er fire gange så høj, for de der har en lav ledelseskvalitet – og deres sygefravær er næsten dobbelt så højt (COWI, 2018)
 • Ledere – modsat hvad evidensen peger på reducerer stress-problematikker – har tendens til at tabuisere stress. Dette ved (a) i stedet at tale om travlhed, (b) betvivle at der er tale om ”rigtig stress” samt (c) ved at rette fokus på private eller personlige årsager og gøre tilstanden til den stressramtes eget ansvar (Ladegård et. al., 2017)

Dit udbytte

Formålet med Ledelse som Stressforebyggelse er, at give deltagerne værktøjerne til, at håndtere stressramte medarbejdere, og herved minimere stress-omkostningerne, som f.eks. nedsat performance, forhøjet konflikt, mistrivsel, sygefravær og jobrotation.

Indhold

 • Identifikation af stresssymptomer
 • Dialog med medarbejdergrupper om stressproblematikker
 • Ledelse af stressramte medarbejdere – uden berøringsangst
 • ”Tidlig indsats”: Iværksætte forebyggende stresshåndteringsplaner for medarbejdere med stresssymptomer
 • Iværksætte tilbagevendelsesplaner ved stressrelateret sygefravær
 • Træning i den prekære samtale (med professionelle skuespillere)

Hvordan foregår kurset?

Ledelse som Stressforebyggelse er et 2-dages kursus, hvor vi veksler mellem oplæg, øvelser, diskussion og personlig refleksion. Vi kombinerer den erhvervspsykologiske viden på feltet med din hverdag og de udfordringer, som du har med at håndtere stress. Kurset vil gøre dig i stand til, at gå aktivt ind problematikkerne, der ellers risikerer at blive ”lægens bord” og ende ud i omkostningstunge langtidssygemeldinger. Det behøver stress ikke at føre til. Men det kræver solid viden om fænomenet og om værktøjerne på området, hvis du som leder skal sætte ind – tidligt og kompetent.

Deltagere

Dette er et kursus som henvender sig til ledere og HR-medarbejdere, som enten selv skal forebygge og håndtere stress, eller assistere andre i arbejdet med stress-problematikker.

Forberedelse

Du skal på kurset gerne medbringe en case, som du kan dele med dine medkursister og få sparring på. Det kan være en stressproblematik med en medarbejder, du allerede har måtte håndtere, er ved at håndtere, eller som du frygter i den nærmeste fremtid, at komme til at skulle håndtere. Eller det kan være et mere sammensat organisatorisk problem, som f.eks. uhensigtsmæssig kultur eller arbejdsgange.

Underviser

Troels Gottlieb er autoriseret psykolog og specialistgodkendt i Arbejds- og Organisationspsykologi. Før sin tid som seniorrådgiver hos CfL har han arbejdet med stress, først i Psykiatrifondens Erhvervsrådgivning, og siden som ansvarlig for Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals psykologsamtaleordning. Udover at have haft +150 kortevarende samtaleforløb med stressramte medarbejdere, har Troels her arbejdet med at bistå leder og medarbejder i at få løftet stressproblematikken op på ledelsesmæssigt og organisatorisk niveau.

Kursusmaterialer