Ledelseskommunikation er lederens vigtigste værktøj i hverdagen – og synonymt med ledelseskompetence.

Venligst kontakt Helle Christrup for nye datoer

Skal du have succes og gennemslagskraft som leder, skal du kunne kommunikere, tolke og skabe mening i enhver sammenhæng og over for enhver medarbejder. Det stiller ikke alene store krav til dine kommunikationskompetencer, men også til dine personlige og menneskelige kompetencer. Ønsker du at tage ejerskab på kommunikationsopgaven og tænke din egen person ind i udfordringen, så er dette kursus noget for dig.

Dit udbytte af et kursus i Ledelseskommunikation

På kurset Ledelseskommunikation får du forståelse for din rolle som kommunikator samtidig med, at du får indsigt i, hvad der virker og ikke virker i forskellige sammenhænge. Du bliver bevidst om dine egne styrker, begrænsninger og udfordringer, og du får værktøjer til at afkode dine medarbejderes behov og adfærd, så du fremover kan kommunikere kompetent og målrettet med både den enkelte og gruppen. Inden du tager hjem, har du identificeret dine egne udviklingsområder, ligesom du har sat konkrete mål for din ledelseskommunikation.

Du lærer blandt andet at:

• tænke din kommunikationsrolle ind i ledelsessystemet og ledelsesgrundlaget i din virksomhed
• se dig selv som kommunikator med ansvar for egne virkemidler, værdier og visioner
• forstå vigtigheden af at sætte ledelses- og meningsmæssig retning for dine medarbejdere
• undersøge dit personlige fundament
• træde i karakter som leder og kommunikator på samme tid
• tage ansvar for din ledelseskommunikation
• gøre lederkommunikation til et vigtigt og magtfuldt værktøj til at håndtere relationer, skabe forandringer, sætte retning, inspirere og motivere og opnå forretningsmæssige resultater.

Indhold

Kurset fokuserer på din lederrolle og dine indsatsområder i forhold til nogle af de vigtigste kommunikationsudfordringer. Vi benytter en række konkrete ledelses- og kommunikationsværktøjer.

Kurset sætter fokus på blandt andet:

• Ledelsessystemet som fundament for effektiv ledelseskommunikation
• Virksomhedens ledelsesgrundlag som retningsgivende for det daglige arbejde
• Din kommunikationsopgave som leder
• Dit personlige fundament
• Din ambition som leder
• Den løbende kontakt
• Solid forventningsafstemning
• Situationsbestemt kommunikation
• Feedback
• Motivation og modstand
• Din handlingsplan

Hvordan forløber kurset?

Teori, øvelser, gruppediskussioner og tæt interaktion med de øvrige kursusdeltagere giver dig mulighed for at forholde dig proaktivt til både de faglige og personlige aspekter af ledelseskommunikationen.

Du får mulighed for at diskutere og herigennem afprøve dine holdninger, værdier og udfordringer med ledelseskommunikation, og du får konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig i de fleste ledelsessituationer. Kurset afvikles over to dage og kræver stort personligt engagement.

Inden kurset slutter, får du mulighed for at formulere en personlig handlingsplan med mål for din egen ledelseskommunikation og -rolle.

Deltagerne udtaler

Jeg deltog i kurset som et led i CfL Business certificering. Det var et utroligt inspirerende kursus, hvor underviseren var meget kompetent og engageret. Om man lykkes som leder står og falder ofte på ens kommunikation. Jeg fik redskaber som gør en forskel i en leders kommunikation, uanset om det er dagligdags kommunikation, eller kommunikation i uvante situationer, hvor rigtig meget kan være på spil. Det var alt i alt et rigtig godt kursus, som jeg varmt kan anbefale. Kurset kan ligeledes anbefales som brush up af, hvad der er vigtigt at huske på når man kommunikerer.

Lene Sørensen, Kundeservicechef, PensionDanmark

Deltagere på CfLs kursus i Ledelseskommunikation

Dette kursus henvender sig til ledere, der ønsker at tage fuldt ansvar for kommunikationsopgaven, og som ønsker at udvikle både sig selv og deres kommunikation gennem en planlagt og målrettet tilgang til opgaven med afsæt i både egen og medarbejderes personlighed.

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: Agnitio, Fighter Wing Skrydstrup, Statens IT, Coloplast A/S og LandbrugsMedierne.

Kursusmaterialer