Som projektleder skal du bl.a. kunne sætte mål, definere leverancer, planlægge, organisere, løbende håndtere interessenter og risici samt hele tiden følge op på projektets fremdrift.

På CfLs kursus i Projektledelse lærer du at lede dine projektdeltagere igennem hele projektets levetid. Som projektleder skal du kunne lede møder, have øje for projektgruppens udvikling, lede projektdeltagerne forskelligt med udgangspunkt i deres kompetencer og erfaringer samt være i stand til at opbygge en feedbackkultur.

På kurset træner du derfor i at opstille klare formål, succeskriterier og leverancer for projektet. Du lærer at udarbejde en projektplan og opstille milepæle samt estimere projektets aktiviteter. Og vi arbejder med at vurdere projektets interessenter og risici. Du afprøver i løbet af de tre dage således forskellige værktøjer og oplever deres værdi.

Dit udbytte af et kursus i Projektledelse

På kurset får du de værktøjer, du skal bruge for netop at være i stand til dels at lede din projektgruppe og dels at styre projektet.

  • Definition af projekter og deres kendetegn samt succesfulde projekter
  • Casearbejde
  • Målformulering
  • Interessentanalyse og vurdering
  • Planlægning af projektets leverancer
  • Estimering af projektets aktiviteter
  • Risikoanalyse og vurdering
  • Etablering af projektorganisation

Deltagere på CfLs kursus i Projektledelse

Kurset er for kommende og nuværende projektledere af både større og mindre projekter af forskellig karakter.

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: Novo Nordisk A/S, MAN Diesel & Turbo, Væksthus Hovedstadsregionen, Realdania og Kommuneqarfik Sermersooq.

Kursusmaterialer