Du kan træffe bedre beslutninger, når du kan lave regnskabsanalyser og bruge de relevante nøgletal.

Udbydes i samarbejde med Djøf  djøf

På en intensiv kursusdag får du kendskab til regnskabets opbygning og de basale regnskabsregler. Du får indsigt i resultatopgørelse, balance og pengestrømme, og du bliver bedre til at udregne og analysere relevante nøgletal.

Kurset giver dig en god forståelse for, hvordan du med regnskabsanalyser kan vurdere en virksomheds økonomiske situation for bedre at kunne træffe kvalificerede økonomiske beslutninger.

Skal du bidrage til økonomiske analyser, beslutninger og værdiskabelse, er det relevant at kunne læse et regnskab og forstå sammenhænge og de informationer, du kan få gennem nøgletalsanalyser.

Dagen giver dig:

  • indsigt i regnskabet og det, du kan bruge det til
  • viden om resultatopgørelse, balance og pengestrømme
  • metoder til at analysere relevante økonomiske nøgletal
  • indblik i brugen af regnskabet i forskellige beslutningssammenhænge, fx lønsomhedsanalyser, budgetter og risikoanalyse.

På kurset lærer du:

  • regnskabets indhold og opbygning
  • de grundlæggende regnskabsregler og principper
  • betydningen af centrale regnskabsmæssige nøgletal
  • hvordan regnskabet kan bidrage til den økonomiske beslutningsproces i en organisation.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem teori, øvelser og diskussion. Tager du selv et regnskab med, vil det i et vist omfang blive inddraget i diskussionerne.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er i berøring med økonomi og regnskaber i dagligdagen enten som beslutningstager eller som modtager af regnskabs- og økonomiinformation i en privat virksomhed. 

Du kan også arbejde i det offentlige, hvor du har brug for at kunne vurdere regnskaber fra private leverandører eller samarbejdspartnere.