Står du med udfordringerne med at etablere eller udvikle et eller flere nye teams? Eller måske er du allerede ansvarlig for et team, men bokser med at få det til at fungere optimalt? Så er Situationsbestemt Teamledelse® et godt redskab.

Deltag i Situationsbestemt Teamledelse®, og få værktøjer til at få din teamledelse til at fungere bedre og få samtidig inspiration fra andre deltagere.

At lede et team – særligt hvis der ikke er tale om dedikerede ressourcer - er en særlig ledelsesmæssig udfordring. Det kræver solide aftaler i teamet og en teamleder/projektleder, der er i stand til både at motivere og følge op på teammedlemmerne, så målene nås.

Du får helt konkret indsigt i, hvordan du former og leder teams, hvordan du samarbejder med andre, og hvordan du afdækker teamets udvikling og sikrer løbende opfølgning og feedback. Gå hjem fra kurset og konvertér læring til adfærd og nå jeres strategiske mål.

Dit udbytte af et kursus i Situationsbestemt Teamledelse®

På Situationsbestemt Teamledelse® vil du udvikle dine færdigheder som teamleder og få effektive værktøjer til at etablere og udvikle velfungerende teams. Vi har fokus på teamaftaler, etablering af visioner, mål og værdier, klarhed om roller, beslutningstagning, konflikthåndtering og feedback.

Hvordan forløber kurset

Situationsbestemt Teamledelse® hjælper dig med at forenkle træningen af teamets medlemmer og forbedre udnyttelsen af den viden og de færdigheder, I opnår via teamets arbejde.

Kurset foregår som en workshop og er designet til at hjælpe teamledere og organisationer med at identificere de mest hensigtsmæssige skridt til at udvikle teamet eller til at udbygge dets viden.

På kurset kobler vi teori med praktiske øvelser, der sikrer dig en anvendelig og praktisk forståelse for, hvordan du kan arbejde effektivt med Situationsbestemt Teamledelse® i hverdagen. For at styrke læringen og sammenhængen tager kurset udgangspunkt i din egen virkelighed, din hverdag. Derfor vil du inden kurset blive bedt om at beskrive en konkret teamudfordring/-situation, du står i eller overfor, og som efterfølgende vil blive brugt på kurset. Målet er, at det bliver nemmere for dig at gå direkte hjem og omsætte dine nyerhvervede færdigheder i praksis.

For at styrke læringen i et team er det vigtigt at kunne variere tilgange i forhold til indhold og den træning, der følger, når man kommer tilbage på arbejdspladsen. Et solidt Team Charter er også med til at etablere en følelse af fællesskab og skabe et miljø, hvor alle medlemmer af et team stræber efter høje teampræstationer.

Kursets opbygningselementer gør det muligt for dig som teamleder at skabe en effektiv teamhandlingsplan baseret på et teams identificerede styrker og udviklingsbehov og gøre en markant forskel i din organisation.

Deltagere på CfLs kursus i Situationsbestemt Teamledelse®

Det er en klar fordel, men ikke en forudsætning at have deltaget på Situationsbestemt Ledelse® II.

Du er leder og arbejder med grupper og teams og vil gerne, sammen med dine medarbejdere, skabe endnu bedre resultater.

Eller du har brug for enkle og anvendelige værktøjer, som kan bidrage til at optimere gruppedynamik og samarbejdsrelationer, og som kan bygge bro mellem virksomhedens strategiske udfordringer og teamets resultater.

Som leder, HR- og organisationskonsulent kan du blive certificeret i Situationsbestemt Teamledelse®.

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: Københavns Kommune, Carlsberg Breweries A/S, Erhvervsstyrelsen, Dansk Supermarked A/S og PenSam Liv forsikringsaktieselskab.

Kursusmaterialer