Tillid er fundamentalt for en Situationsbestemt leder.

Tillid er en grundlæggende færdighed. Uden tillid vil medarbejdere og samarbejdspartnere ikke føle sig trygge og vil næppe udtrykke deres behov for instruktion eller støtte. For at være en situationsbestemt leder skal du have et tillidsfuldt og respektfuldt forhold til dine samarbejdspartnere.

Gensidig tillid er grundlaget for en åben samtale omkring præstation og udvikling. I fravær af tillid kan ledelse - og SLII®-adfærd - opleves som manipulerende og kontrollerende. En situationsbestemt leder, der ikke har sine medarbejderes tillid, kan ikke forvente, at medarbejderne er åbne omkring udfordringer. Det går selvfølgelig også den anden vej. Ledere vil ikke delegere opgaver uden at have tillid til medarbejderen.

Udbytte af et kursus i Building Trust

Programmet Building Trust er designet til at opbygge færdigheder, der er nødvendige for at være en effektiv SLII®-leder. Sådan støtter BUILDING TRUST SLII®-målene BUILDING TRUST styrker kerneområderne indenfor SLII.

Målsætning:
Medarbejdere tør begive sig ud i udfordrende mål, når de samarbejder med en leder, de stoler på. For de har tillid til, der er hjælp at hente, når behovet opstår. Når der ikke er tillid mellem leder og medarbejder, sættes barren for målene lavere. Resultaterne bliver derefter.

Diagnose:
Medarbejdere er mere ærlige omkring deres kompetence og engagement, når de samarbejder med en leder, de stoler på. Medarbejdere/kolleger vil sjældent oplyse om svagheder/udfordringer, hvis de opfatter, at deres ærlighed vil kunne bruges imod dem. Matching: I et miljø med lav tillid til lederen, oplever medarbejderen en leders øgede instruktion som micro management og oplevelsen af en leders forøgede støtte, vil opleves som lederen sætter medarbejderen op til at fejle.

Matching:
I et miljø med lav tillid til lederen, oplever medarbejderen en leders øgede instruktion som micro management og oplevelsen af en leders forøgede støtte, vil opleves som lederen sætter medarbejderen op til at fejle.

Indhold

Kurset gennemføres som en vekselvirkning mellem korte teoriske oplæg, præsentation af metoder og praktiske eksempler, erfaringsudveksling samt øvelser i grupper.
Kurset foregår på engelsk