Skab Tillid hjælper ledere og deres teammedlemmer til at forstå, hvordan de kan opbygge tillid på arbejdspladsen og hvordan de kan reparere tilliden, hvis den har lidt et knæk

Gensidig tillid er grundlaget for en åben samtale omkring præstation og udvikling

Tillid er fundamentet i alle relationer. Vores workshop – Skab Tillid – hjælper dig og dine kolleger med at identificere handlinger, der nedbryder tillid på arbejdspladsen. Kurset træner dig i tillidsskabende adfærd – for tillidsskabende adfærd øger engagement, kreativitet og skaber gensidig forståelse. Og vi ved, at et klima med meget tillid skaber velvære, gode intentioner, forøget samarbejde og som en afledt effekt – bedre resultater.

Gensidig tillid er grundlaget for en åben samtale omkring præstation og udvikling. I fravær af tillid kan ledelse opleves som manipulerende, kontrollerende og arbejdsmiljøet kan blive giftigt. Medarbejdere bliver stressede og arbejder mere i siloer. Samarbejdsfrekvensen bliver lav, arbejdsmoralen og produktiviteten falder. Hvis medarbejdere ikke stoler på arbejdskolleger eller ledere, leverer de ikke deres optimale indsats. Dette kan resultere i dyre medarbejderudskiftninger. 

En  leder, der ikke har sine medarbejderes tillid, kan ikke forvente, at medarbejderne er åbne omkring udfordringer. Det går selvfølgelig også den anden vej. Ledere vil ikke delegere opgaver uden at have tillid til medarbejderen.

Baseret på 30 års forskning har vores eksperter I tillid udviklet en simpel – men stærk tillidsmodel, der giver et fælles sprog/ramme fokuseret på den specifikke adfærd, der skaber tillid.

Udbytte af et kursus i Skab Tillid

Programmet Skab Tillid er designet til at opbygge færdigheder, der er nødvendige for at være en effektiv leder.

Deltagere på en Skab Tillid workshop lærer:

  • En ramme til at forstå, hvilke handlinger, der skaber/nedbryder tillid 
  • At udvikle en handlingsplan, der skal bruges til at indgå i mere tillidsbyggende adfærd
  • En tre-trins proces til at genopbygge tilliden
  • Planlægge og øve sig på to tillidsskabende samtaler

Efter workshoppen vil deltagerne forstå konsekvenserne af deres adfærd ift. at op- eller nedbryde tillid. Din organisation vil få et fælles sprog til at italesætte tillid og medarbejdere vil være mere tilbøjelige til at bede om hjælp, hvilket leder til en hurtigere problemløsning

Fordelen ved høj tillid i organisationen er:

  • Forøget præstation (performance) - Medarbejdere har højere engagement og bliver bedre til selv, at træffe beslutningerne
  • Behold dine talenter – Medarbejdere er mere tilbøjelige til at blive og overfor andre, omtale virksomheden som en god arbejdsplads
  • Forøge kreativitet og innovation – Medarbejdere føler sig sikre og kommunikerer mere åbent, deler deres bedste ideer og tager initiativ
  • Skabe samarbejde – Kolleger og teammedlemmer hjælper hinanden og arbejder sammen på at få arbejdsopgaver færdige til tiden

Vores workshop, Skab Tillid hjælper ledere og deres teammedlemmer til at forstå, hvordan de kan opbygge tillid på arbejdspladsen og hvordan de kan reparere tilliden, hvis den har lidt et knæk.

Indhold

Kurset gennemføres som en vekselvirkning mellem korte teoriske oplæg, egen reflektion, præsentation af metoder, erfaringsudveksling samt praktiske øvelser i grupper.

Tilmeld dig nedenfor