Som konsulent har man ofte brug for at lede en proces. Processer, hvor I er flere om at skulle finde på noget, tage en god beslutning eller gøre noget nyt.

Vi er mange, som har oplevet at sidde til møder, kurser eller seminarer, der er stivnet i deres form. Vi er også en del, der har forsøgt at involvere, uden det rigtig har fungeret.

Hvad gør den gode proceskonsulent for at få det til at fungere?

 

Gode råd eller dårlige processer

Dårlige kurser, seminarer, møder og dårlige processer er kendetegnet ved en mangel på energi, rastløshed, manglende engagement og ikke mindst manglende bidrag og fremdrift. En god proces er kendetegnet ved både at føre til konkrete resultater og være en engagerende oplevelse undervejs.

Gode processer handler ikke om dig, det handler om, hvad du gør. Hvordan du rammesætter, hvordan du navigerer, hvordan du styrer, hvordan du modtager, hvordan du integrerer det, der sker.

Men ikke om, hvem du er.

Du får viden om: 

 • Motivationspsykologi
 • Beslutningspsykologi
 • Gruppedynamik i innovationsprocesser, beslutningsprocesser og forandringsprocesser
 • Oplevelsesdesign og design thinking
 • Autoritetsrelationen i procesfacilitering
 • Forskellige roller som proceskonsulent

Du får redskaber til:

 • At afklare roller og mandat
 • At definere mål og rammer
 • At designe og facilitere processer
 • At designe oplevelser og skabe variation
 • At agere med både rollestabilitet og fleksibilitet i processer
 • At navigere imellem åben og lukket fremdrift, involvering og inspiration
 • At improvisere involverende processer
 • At coache

Udbytte

Du bliver bedre til:

 • At afstemme forventninger i forbindelse med at starte kurser, møder, seminarer, projekter og processer op
 • At improvisere en god, involverende proces
 • At skabe energi og engagement i hele processen fra ideer, over prioritering til beslutning og implementering
 • At håndtere modstand i rummet 
 • At skifte mellem de forskellige roller, som ekspert, underviser, facilitator, coach m.m.

Forløbet

Uddannelsen gennemføres over 2 moduler af 3 dage og afsluttes med et modul på 2 dage.

Forud for uddannelsen gennemfører vi en række interviews med deltagerne for derefter at tilrettelægge modulernes konkrete indhold og opbygning.

Forberedelse

 • Du forbereder dig bedst ved at forberede og afholde et møde/kursus /seminar.
 • Observer, hvad der sker, hvor der er energi og bidrag, hvor er stemningen flad og uengageret?
 • Tag dine observationer med på kurset.
 • Du skal også medbringe to testimonials om dig selv som procesfacilitator, hvor to kollegaer beskriver, hvad de synes du er god til, og hvad du kunne blive bedre til som procesfacilitator.

På tværs mellem modulerne:

Du får to slags opgaver. Du vil blive bedt om at øve dig på det vi lærer, samle succesoplevelser samt at forberede relevante problemstillinger, som vi kan arbejde med på modulerne.

På modulerne arbejder vi med den generelle problemløsningsmodel: Ved/Kan/Vil/Gør i forskellige variationer. Vi arbejder med designpyramiden som lærings- og feedbackmodel. Vi arbejder med 3 designmetoder (helhed/del, hurtig afprøvning og co-creation). Alle designer processer, som de andre deltager i. 

Praktiske forhold

Modulerne gennemføres som internat i Nuuk.

Kurset varighed er 2x3 dage samt 1x2 dage.