Som konsulent har man ofte brug for at lede en proces. Processer, hvor I er flere om at skulle finde på noget, tage en god beslutning eller gøre noget nyt.

Vi er mange, som har oplevet at sidde til møder, kurser eller seminarer, der er stivnet i deres form. Vi er også en del, der har forsøgt at involvere, uden det rigtig har fungeret.

Hvad gør den gode proceskonsulent for at få det til at fungere?

 

Gode råd eller dårlige processer

Dårlige kurser, seminarer, møder og dårlige processer er kendetegnet ved en mangel på energi, rastløshed, manglende engagement og ikke mindst manglende bidrag og fremdrift. En god proces er kendetegnet ved både at føre til konkrete resultater og være en engagerende oplevelse undervejs.

Gode processer handler ikke om dig, det handler om, hvad du gør. Hvordan du rammesætter, hvordan du navigerer, hvordan du styrer, hvordan du modtager, hvordan du integrerer det, der sker.

Vi arbejder direkte med deltagernes egne cases og problemstillinger, og træner i konkrete udfordringer.

 Du får viden om: 

 • Gruppedynamik i processer, beslutningsprocesser og forandringsprocesser
 • Anerkendende tilgang
 • Indsigt i best pratice
 • Overblik over den samlede proces og tilhørende værktøjer
 • Forventningsafstemning
 • Forandringsledelse og modstandsniveauer
 • Forskellige roller som proceskonsulent

 Du får redskaber til:

 • At afklare roller og mandat
 • At arbejde med spørgeteknik og rollespil
 • At definere mål og rammer
 • At involvere og facilitere processer
 • At designe og skabe variation
 • At gennemføre reflekterende team
 • At fastlægge sagens kerne

 Udbytte

Du bliver bedre til:

At afstemme forventninger i forbindelse med at starte kurser, møder, seminarer, projekter og processer op

 • At blive bevist om interaktionsmønstre
 • At improvisere en god, involverende proces
 • At skabe energi og engagement i hele processen fra ideer, over prioritering til beslutning og implementering
 • At vælge mellem mange faciliteringsgreb og metoder
 • At håndtere modstand i rummet 
 • At skifte mellem de forskellige roller, som ekspert, underviser, facilitator, coach m.m.

 Forløbet

Uddannelsen gennemføres over 2 moduler af 3 dage

På tværs mellem modulerne:

Du får to slags opgaver. Du vil blive bedt om at øve dig på det vi lærer, samle succesoplevelser samt at forberede relevante problemstillinger, som vi kan arbejde med på modulerne.