Det, der gjorde dig til en god specialist, gør dig ikke nødvendigvis til en god leder. Du skal udvikle nye kompetencer, og måske er der noget, du skal holde op med at gøre. På kurset Fagspecialisten som leder får du praktiske ledelsesredskaber, der hjælper dig med at skabe resultater sammen med dine medarbejdere.

Dit udbytte af kurset Fagspecialisten som leder

På kurset Fagspecialisten som leder får du en forståelse af forskellige aspekter ved ledelse. Du får kortlagt dine stærke sider set i et ledelsesperspektiv, og du får en indsigt i dine forudsætninger for at være leder. 

Dette kursus giver dig nogle praktiske ledelsesredskaber og metoder til at arbejde videre med din lederstil. Du udvikler dine evner til at kommunikere, delegere og motivere, ligesom du bliver bedre til at prioritere din tid til ledelse. Du lærer at tackle vanskelige ledelsessituationer her og nu. Efter forløbet vil du i højere grad vide, hvad god ledelse kræver af dig.

Indhold

Modul 1 

 • Lederrollen: Perspektiver på ledelse og afklaring af ledelsesbalance
 • Identifikation af ledelsesbehov: SLII® – Situationsbestemt ledelse
 • Karrieremodellen – forskellige motivationsretninger
 • Hvordan identificerer du dine medarbejderes motivation?
 • Hvordan prioriterer du de forskellige aspekter af dine ledelsesopgaver?
 • Hvordan anlægger du et positivt og konstruktivt perspektiv i problemløsning og feedback?
 • Sådan udvikler du en handlingsplan til gennemførelse inden modul 2.

Modul 2

 • Strategisk ledelse
 • Verdensmålene
 • Paradokser i ledelse
 • Hvordan leder du forandringer?
 • Hvordan håndterer du modstand mod forandring?
 • Få sparring på din handlingsplan og arbejdet med den
 • Hvordan skal du udvikle dig som leder fremover?

Hvordan forløber kurset Fagspecialisten som leder?

Kurset består af to moduler. Kurset bygger på aktuel ledelsesteori, som vi arbejder med via praktiske øvelser. Vi lægger vægt på at træne dig i relevante ledelsesmetoder og -redskaber, så du kan gå direkte hjem og lede på en ny og bedre måde. Træningen sker med udgangspunkt i cases fra din hverdag. Du får løbende feedback på træningen fra såvel instruktør som medkursister. Kursets opbygning og intensitet gør det muligt at erfaringsudveksle og sparre med de andre deltagere og derigennem udbygge dit netværk.

Modul 1 og 2 udgør et samlet forløb, hvor du mellem modulerne arbejder med din egen udviklingsplan og hjemmeopgaver.

Deltagere på kurset Fagspecialisten som leder

Du kan være nyudnævnt leder med et til to års erfaring, som har brug for at udvikle din egen ledelsesstil og få konkrete, anvendelige lederværktøjer.

Du kan også være specialisten, som gennem din faglige dygtighed har vundet respekt og leder andre uformelt. Nu har du brug for et indblik i, hvad god ledelse kræver fordi du ønsker eller du står overfor, at skulle indtage en mere formel ledelsesrolle.