At være leder handler om at lede og skabe resultater gennem andre, og det er en disciplin, der kan læres. Det kræver, at du kan bruge dine personlige styrker optimalt og kan anvende en række ledelsesværktøjer i praksis.

Kurset afholdes også i København - se datoer her

Dit udbytte af et kursus i Grundlæggende ledelse

På dette kursus i Grundlæggende ledelse får du en øget forståelse for lederrollen, dens kompleksitet og de dilemmaer, du kan stå i som leder. Du får kendskab til nogle konkrete værktøjer, der sammen med en forståelse for mulighederne i situationsbestemt ledelse, gør dig bedre til at delegere og motivere dine medarbejdere. På dette kursus lærer du, hvordan du sætter meningsfyldte mål, der sikrer engagement hos medarbejderne, ligesom kurset giver dig redskaber til at give konstruktiv feedback og håndtere vanskelige samtaler.

Indhold

  • Hvad er ledelse og dilemmaer i ledelse?
  • Lær at træde i karakter som leder
  • Hvad vil du stå for som leder?
  • Lederrollen i et strategisk perspektiv – mål og mening
  • Delegering og situationsbestemt ledelse
  • Ledelsesværktøjet Feedback
  • Sådan håndterer du vanskelige samtaler

Hvordan forløber kurset?

Kurset er anvendelsesorienteret med en række værktøjer, som du kan gå hjem og bruge fra dag ét, hvilket giver et fantastisk udgangspunkt for videreudvikling af din lederrolle.

Kurset har både en teoretisk og praktisk del. Der lægges i høj grad op til, at du inddrager dine egne udfordringer som leder i forhold til de konkrete værktøjer.

Kurset afholdes som eksternat.

Deltagerne udtaler

Kurset har givet mig en masse praktisk og konkret viden, som jeg kan anvende i min hverdag. Det mest udbytterige og anvendelige i forhold til mit job, var de redskaber vi fik i form af ros-ris-ros-metoden samt den svære samtale. Der var en god stemning og en åben dialog mellem kursisterne og underviserne. Underviserne var meget seriøse og kompetente, og forskelligheden mellem de to undervisere var medvirkende til et fantastisk samspil samt forskellige synsvinkler.

Mads Svendsen, Ansvar-skade, Købstædernes Forsikring

Hør Susan Langer, Haldor Topsøe, fortælle om kurset

Deltagere på CfLs kursus i Grundlæggende ledelse

Dette kursus i Grundlæggende ledelse er for relativt nyudnævnte ledere og kommende ledere, som gerne vil være klædt godt på til den kommende lederrolle.

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: Finansministeriet,  Haldor Topsøe A/S, Realdania, Grundfos A/S og NCC Construction Danmark A/S

Hør instruktøren fortælle om Grundlæggende ledelse