At være leder handler om at lede og skabe resultater gennem andre, og det er en disciplin, der kan læres. Det kræver, at du kan bruge dine personlige styrker optimalt og kan anvende en række ledelsesværktøjer i praksis.

Med grundlæggende ledelse får du dine basiskundskaber på plads, en øget forståelse for ledelsesrollen og en stor værktøjskasse, som kan hjælpe dig i hverdagen som leder.

Kurset i grundlæggende ledelse er for relativt nyudnævnte ledere og kommende ledere, som gerne vil være klædt godt på til den nye lederrolle.

Dit udbytte

• Du får en øget forståelse for lederrollen, dens kompleksitet og de dilemmaer, du kan stå i som leder.
• Du får kendskab til nogle konkrete værktøjer, der sammen med en forståelse for mulighederne i situationsbestemt ledelse, gør dig bedre til at delegere og motivere dine medarbejdere.
• Du lærer, hvordan du sætter meningsfyldte mål, der sikrer engagement hos medarbejderne.
• Kurset giver dig redskaber til at give konstruktiv feedback og håndtere vanskelige samtaler.

 Din virksomheds udbytte

• Styrket ledelsesposition via højere ledelseskompetencer
• Bedre samarbejde mellem ledelse og medarbejdere
• Øget produktivitet gennem motivation
• Højere medarbejdertilfredshed

Kursets infhold

• Hvad er ledelse og dilemmaer i ledelse?
• Lær at træde i karakter som leder
• Hvad vil du stå for som leder?
• Lederrollen i et strategisk perspektiv – mål og mening
• Delegering og situationsbestemt ledelse
• Feedback som ledelsesværktøj
• Håndtering af vanskelige samtaler

Hvordan forløber kurset?

Kurset afholdes virtuelt, hvilket betyder, at det foregår live med en direkte interaktion mellem underviser og kursister samt kursisterne imellem. Du kan stille spørgsmål undervejs til underviseren og dine medkursister, og der vil være øvelser, hvor I bliver sat sammen i mindre grupper i såkaldte breakout-rooms.

Kurset har både en teoretisk og praktisk del, og der lægges i høj grad op til, at du inddrager dine egne udfordringer som leder. Du vil undervejs blive præsenteret for en række værktøjer, som du kan tage i brug med samme, og som vil give dig et fantastisk udgangspunkt for videreudvikling af din lederrolle.

I god tid inden kursets start modtager du en guide pr. mail med praktisk information samt et link, der skal bruges til at deltage i kurset.

Det er muligt at deltage i kurset, uanset hvor du befinder dig. Det eneste, du har brug for, er en computer med fungerende mikrofon og kamera samt adgang til internettet.