Sammen med en erhvervspsykolog og en mindre gruppe af topledere/erfarne ledere, arbejder vi med, hvordan du finder alternative veje til at møde dine udfordringer som topleder/erfaren leder.

Dit udbytte

Vi har vi fokus på, hvordan du bruger dig selv bedst muligt for at nå de forretningsmæssige mål. F.eks. arbejder vi med, hvordan du træffer beslutninger og indgår i beslutningsprocesserne. Vi ser også på, hvad det er for en samarbejdsstil, du har, og hvordan du som topleder påvirker opgaveløsningen i organisationen. Dit udbytte vil være meget individuelt, eftersom vi tager udgangspunkt i DIG.
Accelereret personlig transition giver dig mulighed for at få øje på nye veje til, hvordan du aktivt bruger dit lederskab til at gøre noget anderledes i organisationen ‒ alt sammen naturligvis med det formål, at du skal skabe resultater.
Ud over 2 hele dage hos CfL, i selskab med 4 - 6 ledere, er der 4 x 1,5 times sparring med en erhvervspsykolog.  Sparingen tager bl.a. udgangspunkt i to internationalt validerede ledelsesredskaber: 
Leadership Focus Profile og Decision Styles.

 • Udfyldelse af fremsendt Leadership Focus Profile
 • 1,5 times tilbagemelding af profil, sparing og dialog med erhvervspsykolog på programmet
 • Workshop dag 1 (fastsættes, når fire er tilmeldt – max seks deltagere på hold)
 • Decision Styles fremsendes til udfyldelse
 • 4 x 1,5 times sparring med erhvervspsykolog
 • Workshop dag 2 (fastsættes af første fire tilmeldte samtidig med dag 1)

De 4 x 1,5 timer kan bruges individuelt, eller du kan vælge at lade erhvervspsykologen deltage i nogle af dine hverdagsaktiviteter, f.eks. et arbejdsmøde, et ledelsesmøde eller i en anden sammenhæng, hvori du interagerer, med henblik på at få en fælles dialogbaggrund for arbejdet med dig og dit lederskab.

Deltagere på Accelereret personlig transition

Deltagerne har en position i virksomheden, som er kendetegnet ved:

 • Strategisk ansvar 
 • Har høj kompleksitet i ledelsesopgaven 
 • Skal have blik for hele forretningen og vigtigheden af divisioner/afdelingers samspil 
 • Leder en ledergruppe 
 • Skal integrere funktioner, planer og strategi