Udbydes i samarbejde med Djøf  djøf

På kurset træner du med tussen i hånden dit visuelle og illustrative udtryk i praksis. Du får en række teknikker, redskaber og metoder til din grafiske værktøjskasse, og du lærer at bruge de visuelle elementer og metoder i dit daglige arbejde. Med udgangspunkt i din erfaring, dine udfordringer og dine egne cases undersøger du, hvordan du kan bruge det visuelle sprog til at understøtte, styrke og engagere. Du afprøver, hvordan redskaberne virker, og hvad der skal til for, at de grafiske elementer bliver en succes. 

Du lærer blandt andet at:

  • Tegne forskellige skabeloner, tegninger og ikoner
  • Reducere kompleksitet – og synliggøre essensen
  • Bruge visuelle elementer og metoder mest effektivt
  • Balancere mellem at være velforberedt og strukturskabende uden at overstyre processen
  • Bruge forskellige virkemidler inden for det grafiske område
  • Implementere teknikkerne direkte i dine daglige opgaver.

Deltagere

Du vil i gang med at kommunikere, dokumentere og skabe fælles forståelse med visuelle tegninger på møder, workshops og i undervisning. Du søger redskaber til at skabe engagement.

Kurset er for alle. Også selvom du ikke synes, du kan tegne endnu.

Kursets form og indhold

Kurset veksler mellem små oplæg, præsentation af cases, interaktion, øvelser og refleksion. Du bliver udfordret på dine færdigheder som facilitator. Kurset sætter dig og din udvikling i centrum ud fra princippet om learning by doing. Her vil du trygt kunne afprøve, udforske og opnå fortrolighed med de enkelte elementer af grafisk facilitering, inden du skal bruge dem i en arbejdsmæssig sammenhæng.

Du får mest ud af kurset, hvis du:

  • Deltager aktivt på kurset
  • Har lyst til at dele dine erfaringer og cases
  • Har mod på at afprøve teknikker og metoder
  • Har lyst til at slippe kreativiteten løs.

Det er desuden en fordel, hvis du har en eller flere cases/udfordringer med, som du gerne vil arbejde med og have sparring på. 

Hvorfor lære grafisk facilitering?

Grafisk facilitering er et simpelt værktøj til at formidle komplekse budskaber og højne den fælles forståelse mellem deltagere i møder, projektforløb eller workshops. 

Når du bruger grafisk facilitering, bliver det lettere at formidle kompleks viden og resultater. Du skaber lettere en fælles forståelse og et fælles afsæt for alle involverede. Du højner engagementet og deltagelsen på dine møder. Du kan sikre, at mødet når i mål, og at I træffer beslutninger på et fælles grundlag.