Lær de grundlæggende principper og metoder inden for projektledelse, så du kan føre dine projekter sikkert i mål. Du lærer at planlægge og vurdere vilkårene for et vellykket projekt. Udover at kende og øve enkle værktøjer forholder du dig til din rolle i samspillet med forskellige aktører i projektet. Deltag, hvis du skal eller er i gang med projektarbejdet enten som projektdeltager eller projektleder.

Udbydes i samarbejde med Djøf  djøf 

Med grundlæggende projektledelse kommer du på to dage omkring alle de elementer, der skal til for, at du kan styre et projekt. Kurset er træningsbaseret og praksisnært og gør dig klar til gå i gang med dit projekt, så snart du kommer tilbage på din arbejdsplads.

Udbytte
Efter kurset kommer du hjem med:

 • indblik i terminologien inden for projektledelse
 • overblik over de væsentligste projektledeelsesværktøjer inden for målsætning, planlægning, risikovurdering og organisering
 • en fornemmelse af dine egne kompetencer i forbindelse med dimensionerne i projektarbejdet. 
 • de vigtigste metoder til udarbejdelse af en projektbeskrivelse samt opfølgning og styring af projektet
 • bogen "Power i projekter og Portefølje".

Indhold
Kurset giver dig indblik i de særlige karakteristika, der er ved projektarbejdsformen, og et overblik over de væsentlige værktøjer og metoder, du kan bruge i projektets forskellige faser.

Du får indblik og træning i:

 • Kendetegn ved projekter og projekters natur – forskellige projekttyper og deres kendetegn
 • Projektlederens ledelsesroller
 • Målformulering og anvendelse af målhierarkiet
 • Projektbeskrivelse med definition af formål, leverancer og succeskriterier
 • Håndtering af interessenter og forankring af projektet i dets omgivelser, interessentanalysen
 • Gennemførelse af milepælsplanlægning i samarbejde med projektdeltagerne, herunder planlægning af projektets hovedforløb og forskellige planlægningsniveauer
 • Projektorganisering og strukturering af projektets indhold, opgaver og dokumentation
 • Risikoanalyse og dens anvendelse i planlægningsarbejdet.

Vi fokuserer på, hvordan du kan anvende redskaber og metoder i praksis. Derfor øver du at bruge de væsentligste projektledelsesværktøjer og reflektere over, hvordan du kan anvende dem i din egen praksis. Du får også mulighed for at diskutere projektarbejdsformens fordele og ulemper med ligesindede.

Underviser
Just Bendix Justesen, Implement A/S

Deltagere
Deltag, hvis du skal eller er i gang med projektarbejdet enten som projektdeltager eller projektleder. Du har brug for den mest fundamentale viden om projektstyring og projektledelse som projektleder eller projektmedarbejder i en privat eller offentlig virksomhed eller organisation. Vi tager afsæt i din håndtering af projektlederrollen og dit projekt.