Lær de grundlæggende principper og metoder inden for projektledelse, så du kan føre dine projekter sikkert i mål. Du lærer at planlægge og vurdere vilkårene for et vellykket projekt. Udover at kende og øve enkle værktøjer forholder du dig til din rolle i samspillet med forskellige aktører i projektet. Deltag, hvis du skal eller er i gang med projektarbejdet enten som projektdeltager eller projektleder.

Udbydes i samarbejde med Djøf  djøf 

Grundlæggende projektledelse er baseret på en praksisnær træning og i løbet af de to kursusdage, kommer du igennem alle de elementer, der gør dig i stand til, at du kan styre et projekt så snart du er tilbage på din arbejdsplads. 

Indhold
Du vil stifte bekendskab med de særlige karakteristika ved projektarbejdsformen, og et indblik i de væsentlige værktøjer og metoder, du kan bruge i de forskellige projektfaser.

Udbytte

 • Du vil få indblik i terminologien inden for projektledelse.
 • Kendskab til de mest væsentlige værktøjer inden for projektledelse i form af målsætning, planlægning, risikovurdering og organisering.
 • Fornemmelse af dine egne kompetencer i forbindelse med projektarbejde.
 • Metoder til at udarbejde projektbeskrivelser samt opfølgning og styring heraf.
 • Bogen: "Power i projekter og Portefølje".

Du får indblik og træning i:

 • Kendetegn ved projekter og projekters natur – forskellige projekttyper og deres kendetegn
 • Projektlederens ledelsesroller
 • Målformulering og anvendelse af målhierarkiet
 • Projektbeskrivelse med definition af formål, leverancer og succeskriterier
 • Håndtering af interessenter og forankring af projektet i dets omgivelser, interessentanalysen
 • Gennemførelse af milepælsplanlægning i samarbejde med projektdeltagerne, herunder planlægning af projektets hovedforløb og forskellige planlægningsniveauer
 • Projektorganisering og strukturering af projektets indhold, opgaver og dokumentation
 • Risikoanalyse og dens anvendelse i planlægningsarbejdet.

Vi fokuserer på, hvordan du kan anvende redskaber og metoder i praksis. Derfor øver du at bruge de væsentligste projektledelsesværktøjer og reflektere over, hvordan du kan anvende dem i din egen praksis. Du får også mulighed for at diskutere projektarbejdsformens fordele og ulemper med ligesindede.

Underviser
Just Bendix Justesen, Implement A/S

Deltagere
Deltag, hvis du skal eller er i gang med projektarbejdet enten som projektdeltager eller projektleder. Du har brug for den mest fundamentale viden om projektstyring og projektledelse som projektleder eller projektmedarbejder i en privat eller offentlig virksomhed eller organisation. Vi tager afsæt i din håndtering af projektlederrollen og dit projekt.