Bliv mere adræt i forhandlingsrummet. Få forhandlingsteknikker til at opnå et optimalt forhandlingsresultat, samtidig med at du opbygger eller fastholder den gode relation til din modpart. Kurset lærer dig at lægge en strategisk ramme over din forberedelse, så du kan prioritere og vægte dine interesser og analysere din modparts. Deltag, hvis du ønsker at udvide dine redskaber og personlige styrker som forhandler.

Udbydes i samarbejde med Djøf  djøf

Måske vil du gerne blive bedre til at dæmme op for konflikter med dine modparter? Måske vil du gerne øge din personlige gennemslagskraft, når du forhandler? Her får du en overskuelig teoretisk ramme for dine forhandlinger, der kan gøre dig endnu bedre.

Udbytte
Du får tre dages intensiv træning i forhandling, hvor du er i centrum. Du træner at udnytte dine kompetencer og forhandlingsteknikker bedst muligt.

Kurset giver dig:

 • Større sikkerhed: Undervisningen er casebaseret, hvilket gør, at du oparbejder større og større reel erfaring, ligesom du forstår at håndtere vanskelige situationer og konflikter.
 • Bedre resultater og personlig gennemslagskraft: Personlig feedback hele vejen igennem sikrer udvikling og bedre performance.
 • Personlig udvikling: Du får en mere effektiv og reflekteret tilgang til dig selv som forhandler.

Efter kurset får du i højere grad aftalerne i hus, og du efterlever dem ikke mindst bagefter. Du kan lægge en strategisk ramme om din forberedelse, og du kan prioritere og vægte dine interesser og analysere din modparts. Du er mere adræt i forhandlingsrummet og bedre til at håndtere konflikter med din modpart.

Indhold
Du kommer igennem casebaseret og redskabsorienteret undervisning. Du får direkte og personlig feedback hele vejen gennem kurset. Det giver dig flere muligheder og øger din evne til at performe og levere gode resultater.

Kurset fokuserer på at udvikle dig personligt som forhandler og styrker dine forhandlingstekniske færdigheder gennem træning i:

 • struktureret og strategisk forberedelse
 • afdækning af interesser og redskaber til at skabe merværdi
 • målrettet og situationsbestemt spørgeteknik
 • forhandlingsanalyse
 • betydningen af det ambitiøse udspil
 • forhandling af relationen og kommunikationen med din modpart
 • håndtering af forskellige typer af modparter, fx hårde ’nej-forhandlere’
 • bagland og mandathåndtering
 • den uformelle kontakt
 • håndtering af vanskelige situationer og konfliktløsning
 • betydningen af køn og andre usete faktorer i en forhandling
 • personlig gennemslagskraft.

Undervisere
Nicolai Robinson er arbejdsmarkeds- og forhandlingschef hos Danske Fysioterapeuter.
Charlotte Flach, Forhandling.net, er advokat, forhandlingscoach, -underviser og -rådgiver.

Deltagere
Deltag, hvis du er forhandler og har en vis erfaring i professionel forhandling. Du ønsker at udvide dine personlige styrker og redskaber som forhandler. Vi anbefaler, at du starter med kurset Den nye forhandler, hvis du ikke har et teoretisk fundament fra tidligere.

Praktisk information
Kurset ’Professionel strategisk forhandling’ er en del af en længere forhandleruddannelse. Du kan også tage kurset alene, men vi anbefaler, at du starter med kurset Den nye forhandler, hvis du ikke har et teoretisk fundament fra tidligere. Kontakt Susanne Hommelgaard for mere information.