Lær de basale økonomiske begreber og sammenhænge. Kurset giver dig en god forståelse for regnskaber og budgetter i en virksomhed. Du får en bedre forståelse for det interne regnskab, og hvilke faldgruber du skal være opmærksom på. Deltag, hvis du ser økonomi og regnskab i dagligdagen som beslutningstager eller modtager af regnskabs- og økonomiinformation.

Udbydes i samarbejde med Djøf djøf

Du kan nok ikke komme uden om at skulle forholde dig til virksomhedens økonomi og budgetter. Og som ikke-økonom har du måske svært ved at holde styr på tallene.

Udbytte
Dine nye begreber om økonomistyring gør dig i stand til at deltage aktivt, når du er med til at træffe økonomiske beslutninger. Du vil få en bedre forståelse for det interne regnskab, og du vil vide, hvilke faldgruber du skal være opmærksom på i budgetprocessen.

Indhold
Kurset fokuserer vi på intern økonomistyring, og du får både en teoretisk og en praktisk gennemgang af emnerne:

  • Det interne regnskab: resultatopgørelsen, balancen, relevante nøgletal
  • Omkostningsstyring: variable omkostninger, omkostningsbegreber, marginalræsonnementet
  • Lønsomhedsvurdering: bidragsmetoden, selvkostmetoden
  • Budget og budgetopfølgning: budgetprincipper, budgetprocessen, aktivitets-, kapacitets- og likviditetsbudget.

Vi lægger op til diskussion og inddrager dine egne erfaringer på området. Du kommer igennem en række øvelser, hvor du bruger den gennemgåede teori på cases.

Underviser
Charlotte Stisen Flyger, cand.merc., lektor, Center for Videreuddannelse, DTU.

Deltagere
Deltag, hvis du ser økonomi og regnskaber som beslutningstager eller modtager af regnskabs- og økonomiinformation i en virksomhed. Måske har du brug for en introduktion til grundlæggende økonomiske sammenhænge. Måske har du brug for at få genopfrisket de basale økonomiske begreber.