Strategi Camp - sammensæt efter dit og din ledergruppes behov

Deltag i et eller flere af vores fire intense strategikurser med lige netop de strategi-temaer, som fylder mest i de opgaver eller udfordringer, som du og din ledergruppe står overfor.

Strategi Camp er et splitnernyt intiativ hos af CfL, som giver erfarne ledere og topledere inspiration, konkrete værk-tøjer og sparring indenfor vurdering af megatrends, strategiske usikkerheder og udarbejdelse/vurdering af scenarier. Du har mulighed for at sammensætte programmet efter lige præcis dit behov. 

Omdrejningspunktet for disse fire strategikurser er deltagernes egne cases, som deltagerne får teori og redskaber til at arbejde videre med gennem sparring med CfLs eksperter.  

 

 strategi camp

Vil du tage dit strategiarbejde videre?  
Se også kurserne nedenfor og kontakt os for en samlet pakke for hele forløbet.