Filosofikum for ledere

Filosofikum For Ledere
Hent folder om kurset Filosofikum for ledere

Medlemspris: kr. 21.700 kr. / Andre: kr. 23.700 kr. (ex. moms)

Tjek om din virksomhed er medlem
Vælg start dato

10. oktober 2023 - 12. december 2023

Lokation: 25hours Hotel, Pilestræde 65, 1112 København

Varighed 5 halve eftermiddage

Lokation 25hours Hotel, Pilestræde 65, 1112 København

 • Dato og sted

  25hours Hotel, København

  10. oktober 2023, KL. 14:00 - 17:30 24. oktober 2023, KL. 14:00 - 17:30 14. november 2023, KL. 14:00 - 17:30 28. november 2023, KL. 14:00 - 17:30 12. december 2023, KL. 14:00 - 17:30

Kurset består af fem halve eftermiddage og med læsestof og refleksion til hver gang.

Få nye perspektiver og udfold din filosofiske viden sammen med andre ledere.

Udvid dit perspektiv på ledelse ud fra eksistentielle grundlæggende problemstillinger.

Den grundlæggende tanke på ’Filosofikum for ledere’ er at koble de konkrete dilemmaer, som præger vores hverdag, sammen med en ledelsesmæssig tilgang, som er rammesættende for skabelse af viden, sammenhængskraft og en visionær tilgang til ledelse.

Målgruppe

Kurset henvender sig til erfarne ledere, der ønsker viden om, og kompetencer til, at række ud over den traditionelle ledelsesfaglighed.

Deltagerne kommer både fra offentlige og private organisationer indenfor forskellige brancher.

Kurset er til dig, som ønsker at træde et skridt tilbage fra driftsopgaver og som vil styrke sin ledelsesopgave.

Du bliver en del af et fællesskab, hvor refleksion og abstraktion bidrager til nye perspektiver og tankemønstre på eksistentielle grundlæggende ledelsesudfordringer.

Har du lyst til at lade filosofien fylde mere i din ledelsesgerning med en idérigdom til det, du vil møde i fremtiden? Så er kurset her noget for dig.

Dit udbytte

 • Du får indsigt og øvelse i nogle konkrete eksistentielle udfordringer som har betydning for dit lederskab
 • Du får en filosofisk indføring i, hvordan konkrete, relevante og aktuelle problemstillinger rummer forskellige filosofiske strømninger og historisk tankegods
 • Du får sparring på dine konkrete ledelsesmæssige udfordringer i et filosofisk perspektiv
 • Du får et fællesskab som kan åbne din bevidsthed for helt nye forestillinger om eksistensen og dens sammenhængskraft
 • Du får indsigt i en filosofisk praksisform, som udvider din dialogiske kapacitet
 • Du får en øget bevidsthed om filosofiske problemstillinger, som vil præge vores liv og arbejdsliv fremadrettet.

Forløb og indhold

’Filosofikum for ledere’ er mere et refleksivt samtalefællesskab end et kursus, som du normalt kender det. Du får ikke ledelsesmodeller og -redskaber, til gengæld øger du din filosofiske kapacitet og din evne til at abstrahere og reflektere. Undervejs arbejder du med dit filosofiske lederskab og med ledelsesmæssige udfordringer af eksistentiel karakter. 

Den grundlæggende idé er at koble de konkrete eksistentielle udfordringer, som præger vores liv, sammen med en ledelsesmæssig tilgang. Koblingen gør vi til en ramme for, hvordan vi skaber viden, sammenhængskraft og en visionær tilgang til ledelse. 

Gennem filosofiske samtaler med underviseren og de andre ledere genfinder du overblikket og ser nye sammenhænge – i ledelse og i livet.

I samtalefællesskabet beskæftiger vi os med fem hovedområder:

 • Psykologi og filosofi i et ledelsesperspektiv
 • Bevidsthedsfilosofi
 • Etiske dilemmaer og den menneskelige værdi
 • Den videnskabelige udvikling og dens ledelsesmæssige betydning
 • Livskraften og dens ontologiske status.
Kurset består af fem halve eftermiddage fordelt over tid og med læsestof og refleksion til hver gang.

Dag 1: 
Forskellen på psykologi og filosofi.

Vi starter med at beskæftige os med forskellen på psykologi og filosofi. Vi udfolder nogle af de grundlæggende psykologier og deres videnskabsteoretiske grundlag, teorier og bagvedliggende idéer om menneskets bevidsthedsstruktur. Vi ser nærmere på de ledelsesmæssige implikationer fra psykologien, og hvordan ’management’ i vid udstrækning er et resultat af psykologiens vidensform.

Herfra bevæger vi os ind i filosofien og dens forskellige erfaringsformer, også set i et ledelsesmæssigt perspektiv. Psykologi kan siges at være læren om menneskets psyke. Filosofi betyder kærlighed til viden. Det vil sige, at filosofi rækker videre end blot omkredsen af den menneskelige psyke. Den træner os i at forstå helheder og skabe universer. Filosofiens væsentligste bidrag er fokus på inspiration og erkendelse. Den kan være ledelsens visionære kraft og rummer en livslang læring. 

Efter den første eftermiddag har du en grundlæggende viden om forskellen på og broen mellem psykologi og filosofi samt en viden om forskellen på management og leadership. Den viden bruger vi aktivt i de næste eftermiddage.

Dag 2:
Presencing og intuition i ledelse

Den anden eftermiddag tager afsæt i bevidsthedsfilosofi, og vi fokuserer på fænomenet ’presencing og intuition’, som er to kernebegreber inden for bevidsthedsfilosofi og ledelse. Den viden er særlig relevant i forhold til ledelses- og forretningsudvikling.

Presencing og intuition kan udvide din nysgerrighed over for særlige karakteristika for et originalt lederskab. Det beskriver en bevidsthedstilstand, som rummer en udefinerbar viden, men samtidig er meget virkelighedsnær. Du kan bruge den til at kunne forudsige hændelsesforløb og begivenhedsrækker her og nu og i fremtiden. 

Du vil erfare, hvordan vi mennesker er forbundet til hinanden på et tankemæssigt, følelsesmæssigt og socialt plan. Du bliver præsenteret for øvelser og bevidsthedsfilosofiske teorier og relaterede ledelsesmæssige udfordringer. Du bliver bevidst om dit eget potentiale til at bruge denne bevidsthedskapacitet i din ledelsesgerning.

Eftermiddagen giver dig en ny viden om den menneskelige bevidsthed som en værdi i relation til ledelse. 

Dag 3:
Sårbarhed og frihed i dit lederskab

Den tredje eftermiddag arbejder vi i spændingsfeltet mellem frihed og sårbarhed, og sammen undersøger og reflekterer vi over etiske grænser i ledelse. Du får indblik i sårbarhedens betydning for udvikling og etik, og hvilken bevidsthedstilstand der kan give os friheden til at være. Den viden er helt afgørende, når du vil sikre en organisationsudvikling, samværsform og ledelsesstil, der understøtter din egen og andres livskvalitet.

Vi arbejder med konkrete cases og deres ledelsesmæssige udfordringer både i et filosofihistorisk perspektiv og i forhold til etikkens grænseflader.

I fællesskabet arbejder vi med den dialogiske kapacitet ud fra nogle filosofiske greb. Du får mulighed for at opleve, hvordan du kan føre en filosofisk dialog med et skabende grundlag, som sikrer en værdimæssig afklaring. 

Eftermiddagen giver dig en filosofihistorisk indsigt i de mange bud på en etik og en ny metodisk tilgang til at føre en filosofisk dialog om grundlæggende værdimæssige overvejelser. 

Dag 4:
Den videnskabelige udvikling og ledelse

Vi er ved at blive oversvømmet af kunstig intelligens, systemtænkning, digitalisering og robotteknologi. Den naturvidenskabelige udvikling har igennem det seneste århundrede vist sig stærkere og mere innovativ end eksempelvis den humanistiske forskning. Vi står over for nogle grundlæggende spørgsmål om den menneskelige værdi og menneskehedens overlevelse. 

Hvilke udfordringer giver det i ledelse? Og hvilken betydning har det for vores beslutningsprocesser og ledelsesrum? Vi holder en fælles paneldebat og leger fremtidsforskere for en stund. 

Den fjerde eftermiddag handler om systemtænkningens muligheder og begrænsninger. Vi ser på distinktionen mellem ’det betydningsfulde’ og ’det meningsfulde’ som en udviklingsmarkør til at forstå forskellen mellem kunstig intelligens og den menneskelige intelligens på den ene side og imitationer og det skabende på den anden side. Det er i høj grad relevant, når vi udvikler velfærdssamfundet. 

Vi trækker en filosofihistorisk linje parallelt med den videnskabelige udvikling og tilnærmer os forsigtigt en forventelig fremtidsforståelse. Ledelse kan ikke undgå at blive rammesættende for visionerne på menneskehedens vegne. Dagen vil udfordre os til at forholde os til vores egen og vores børns fremtid.

Dag 5:
Innovation og transformation i ledelse

Den sidste eftermiddag fokuserer vi på det erkendelsesdrevne lederskab vs. det performative lederskab. Med en nyorientering i retning af et erkendelsesdrevet lederskab giver du plads til en mere innovativ tilgang, som kan lede til en transformation af flere dimensioner i din ledelse, dine prioriteringer og dine evalueringer. Sammen undersøger vi de ledelsesmæssige implikationer af at ændre den overordnede idé i ens ledelsesform.

Vi ser på cases, som illustrerer, hvordan et skift fra performance til erkendelse kan sikre nye metodiske tilgange og nye og mere formålsdrevne tiltag. Skiftet åbner også for forandringsprocesser, hvor eksistensen er tænkt som en helhed, og hvor livskraften danner grundlag for nye forretningsområder og nye former for samarbejde og organisering. Der er mange gode eksempler på, hvordan livskraften har skabt en positiv transformationsproces inden for især velfærds- og sundhedsfremmende industrier. 

Eftermiddagen revitaliserer din humanistiske tænkning i et samfundsmæssigt og erhvervsøkonomisk perspektiv.

Morten Paustian
Executive leadership advisor og coach, forfatter og foredragsholder.

Morten har arbejdet som selvstændig ledelsesrådgiver i 15 år. Han har gennemført adskillige strategiprocesser, uddannelsesforløb og coachingforløb og ageret sparringspartner for mange ledere. Han er desuden forfatter til 18 bøger inden for filosofi, ledelse og psykologi. Morten er uddannet MSc in Business Administration and Philosophy, MSc in International Business, Executive Doctor of Philosophical Leadership Studies og Executive Doctor of Business Administration.

Alt dette får du

 • indsigt og øvelse i nogle konkrete eksistentielle udfordringer som har betydning for dit lederskab
 • en filosofisk indføring i, hvordan konkrete, relevante og aktuelle problemstillinger rummer forskellige filosofiske strømninger og historisk tankegods 
 • sparring på dine konkrete ledelsesmæssige udfordringer i et filosofisk perspektiv
 • et fællesskab som kan åbne din bevidsthed for helt nye forestillinger om eksistensen og dens sammenhængskraft
 • indsigt i en filosofisk praksisform, som udvider din dialogiske kapacitet 
 • en øget bevidsthed om filosofiske problemstillinger, som vil præge vores liv og arbejdsliv fremadrettet. 

Ofte stillede spørgsmål

Der er gratis parkering og ladestationer til elbiler hos CfL. Parkeringsforholdene kan variere hos de forskellige konferencesteder vi benytter. Tjek derfor på det enkelte konferencesteds hjemmeside.

CfL ligger  200 meter fra Østerport station i København, hvortil der er gode bus og togforbindelser. Vi bestræber os altid på at lægge internatmodulerne tæt på offentlig transport. Spørg os gerne i forhold til konkrete afholdelser på info@cfl.dk.

CfL er en medlemsorganisation for virksomheder. Du kan derfor ikke have et personligt medlemskab. Er du i tvivl om din virksomhed er medlem af CfL er du velkommen til at sende os en mail på medlem@cfl.dk.

Ja, du kan sagtens tilmelde dig kurset selvom din virksomhed ikke er medlem af CfL.

Ja forløbet er med fuld forplejning. Kontakt os gerne, hvis du har allergi, eller der er andre særlige hensyn vi skal tage, på info@cfl.dk.

Betaling foregår via faktura. Ved tilmelding angiver du dine og virksomhedens faktureringsoplysninger.

Du kan trygt tilmelde dig alle CfLs fysiske aktiviteter. Vi overholder til enhver tid myndighedernes anbefalinger om sundhed og sikkerhed. Du kan læse mere om vores coronaberedskab her.

Kurset udbydes i samarbejde med Djøf

Hent folder om Filosofikum for ledere Her kan du hente en folder med info om kurset. Folderen kan du printe og give til den leder, der afgør din medvirken på kurset. Hent folderen

Tilmeld dig kurset

Vælg startdato
Tilmelding

Ved tilmelding skal du acceptere vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik

Har du spørgsmål?

Martin Winther Nørlev

Martin Winther Nørlev
Kursuschef

T: +45 2628 9572 
M: mwn@cfl.dk 

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Kom med på gratis webinar og få ny viden

Inspirationsmøder

Hvor godt kender du CfL? Deltag i online intromøde

Mød direktør Anja Neiiendam og få en introduktion til CfL. Hør, hvordan du kan sikre dig, at I får størst muligt udbytte af jeres medlemskab. Ikke-medlemmer er mere end velkomne.

DKK Gratis/Åbent for alle /

14. april 2023

1 dage

Online

Andre har kigget på

Erfarne ledere

Dit personlige lederskab

Opnå indsigt i dit personlige lederskab og få følgeskab som leder

DKK 19.900 kr. / 23.500 kr.

4 dage

CfL, København Ø

Personlig udvikling

Kommunikation og personlig udvikling

Dette kursus henvender sig til dig, der ønsker at udvikle din kommunikation gennem en fremadrettet, bevidst og fokuseret udvikling med afsæt i din egen personlighed og dine egne værdier.

DKK 10.900,- / 12.900,-

19. april 2023

2 dage

CfL

Personlig udvikling

Styrk din mentale robusthed

Få redskaberne til at styrke din mentale robusthed og opnå øget trivsel og arbejdsglæde.

DKK 15.400,- / 17.900,-

19. juni 2023

3 dage

København

Ledere uden personaleansvar

Out of the box thinking

Kreativitet mellem kaos og kontrol – slip kontrollen på intelligente måder, og få meget mere igen

DKK 13.900,- / 15.500,-

27. marts 2023

3 dage

København